Hoa Tính Tổng Tất Cả Các Số Chẵn Từ 2 Đến 100

Câu vấn đáp được chính xác chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác thực hoặc trả lời bởi những chuyên gia, giáo viên bậc nhất của bọn chúng tôi.Bạn vẫn xem: Viết công tác tính tổng các số chẵn từ là một đến 100


*

Câu 1:

Tổng số chẵn.

Bạn đang xem: Hoa tính tổng tất cả các số chẵn từ 2 đến 100

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 lớn 100 do

if i gian lận 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so chan 1 den 100 la: ",kq);

end.

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 khổng lồ 100 do

if not i hack 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so le 1 den 100 la: ",kq);

end.

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if i thủ thuật 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so chan: ",dem);

end.

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i mod 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so le: ",dem);

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarBạn ơi mình mới chỉ học tới bài xích for... Bởi vì còn if Not i mò 2=0 then inc(...) thì mình ko hiểu chúng ta cũng có thể lập cái nào dễ dàng hơn ko

Câu 1:

Tổng số chẵn.

Xem thêm: Bị Nấc Cụt Liên Tục, Làm Thế Nào Để Hết Nấc Cục, Mách Bạn Mẹo Hay Chữa Nấc Cụt Cho Người Lớn Tuổi

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 lớn 100 do

if i hack 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so chan 1 den 100 la: ",kq);

end.

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i gian lận 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so le 1 den 100 la: ",kq);

end.

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 lớn 100 do

if i hack 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so chan: ",dem);

end.

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i thủ thuật 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so le: ",dem);

end.

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar