HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LIGHTROOM

Cách phía trên 5 năm, mình bước đầu học Lightroom qua sách trả lời và Youtube. Đến giờ tôi đã hiểu cụ thể cách dùng Lightroom. Và ao ước muốn chia sẻ những kinh nghiệm đó với các bạn