Khóa là gì tin học 12

1. Mô hình tài liệu quan hệ

a. Khái niệm quy mô dữ liệu

- Mô hình tài liệu là một trong những tập vừa lòng các có mang, dùng để làm mô tả CTDL, những thao tác tài liệu, các ràng buộc dữ liệu của một CSDL

- Các các loại mô hình dữ liệu:

Mô hình logic: (quy mô dữ liệu bậc cao) mang đến mô tả DataBase tại mức khái niệm cùng mức khung quan sát.

Bạn đang xem: Khóa là gì tin học 12

Quý khách hàng vẫn xem: Khóa là gì tin học 12

Môhình vật dụng lí: (mô hình dữ liệu bậc thấp) cho thấy thêm dữ liệu được tàng trữ cố nào.

b. Mô hình dữ liệu quan liêu hệ

- Mô hình dữ liệu quan hệ tình dục được E.F.Codd lời khuyên năm 1970. Trong khoảng 20 năm trở về trên đây các hệ cơ sở dữ liệu theo mô hình quan hệ tình dục được dùng hết sức thông dụng.

- Trong mô hình quan tiền hệ:

Về phương diện cấu trúc: Dữ liệu được mô tả trong số bảng (sản phẩm, cột).Về mặt thao tác trên dữ liệu: cũng có thể cập nhật tài liệu : Thêm, xoá, sửa.Về khía cạnh buộc ràng dữ liệu: Dữ liệu trong một bảng đề xuất bằng lòng một số ràng buộc.

2. Cửa hàng tài liệu quan liêu hệ

a. Khái niệm

- cơ sở dữ liệu quan lại hệ: cơ sở dữ liệu được kiến tạo bên trên quy mô dữ liệu tình dục.

Xem thêm: Cách Viết Chữ Nhỏ Ở Dưới Trong Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

- Những đặc trưng của CSDL quan lại hệ:

Mỗi dục tình gồm một thương hiệu biệt lập với tên những quan hệ nam nữ khác.Các bộ là tách biệt và máy từ những bộ là ko đặc biệt.Mỗi nằm trong tính tất cả một tên tách biệt với sản phẩm công nghệ từ bỏ các ở trong tính là ko đặc biệt quan trọng.Quan hệ không có nằm trong tính đa trị tốt phức tạp.

b. Ví dụ

- Để thống trị học sinhmượn sách ở một trường học, thông thườngcai quản lí những thông tin sau:

Thông tin tín đồ mượn sáchtin tức sáchtin tức mượn sách (ai mượn sách, mượn sách gì, thời hạn mượn/ trả)


*

c. Khóa cùng liên kết thân những bảng

- Khóa: Khóa của một bảng là một tập gồm một hay 1 số trực thuộc tính của bảng rành mạch được những thành viên.

- Khoá chính:

Một bảng rất có thể có rất nhiều khóa. Trong các khóa của một bảng người ta hay lựa chọn (chỉ định) một khóa làm cho khóa chính.khi nhập tài liệu cho 1 bảng, cực hiếm của những cỗ trên khóa chủ yếu không được để trống.

* Crúc ý:

Mỗi bảng tất cả tối thiểu một khóa. Việc khẳng định khóa nhờ vào vào quan hệ nam nữ lôgic của các dữ liệu chứ không nhờ vào vào giá trị của các dữ liệu.Nên lựa chọn khóa đó là khóa gồm ít nằm trong tính duy nhất.

- Liên kết: Thực hóa học sự links thân những bảng là dựa trên ở trong tính khóa. Chẳng hạn thuộc tính số thẻ là khóa của bảng người mượn xuất hiện thêm lại làm việc bảng mượn sách kia làm cho link thân 2 bảng này.