Khối lượng riêng của than hoạt tính

*

hcm.vnn.vn
Trang chủ
Tin tứcQuan Hệ Cổ ĐôngBảng giáTiêu chuẩn chỉnh so sánh than hoạt tínhThông tin liên hệFORM Liên hệ
VideosGiới thiệu
Lượt truy hỏi cập146894Liên kết website-Chọn-TIÊU CHUẨN PHÂN TÍCH THAN HOẠT TÍNHPmùi hương pháp tiêu chuẩn chỉnh khám nghiệm tỷ trọng của than hoạt tính

D 2854-96 (Reapprove sầu 2000)

Standard Test Method for Apparent Density of Activated Carbon

D2854-96

Phương thơm pháp tiêu chuẩn chỉnh chất vấn tỷ trọng của than hoạt tính

1-Scope

1.1 This test method covers the determination of the apparent mật độ trùng lặp từ khóa of granular of activated carbon. For purposes of this demo method, granular of activated carbon is defined as a minimum of 90% being larger than 80 mesh.

You watching: Khối lượng riêng của than hoạt tính

1.2This standard does not purport to lớn address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard khổng lồ establish appropriate safety and health practices & determine the applicability of regulatory limitations prior khổng lồ use.

2-Referenced documents

2.1 ASTM standard

D 2862 Test Method for Particle Size Distribution of Granular Activated Carbon

D 2867 Test Method of Moisture in Activated Carbon

E 177 Practice for Use of the Terms Precision and Bias in ASTM Test Methods

E 300 Practice for Sampling Industrial Chemicals

E 542 Practice for Calibration of Laboratory Volumetric Apparatus

3-Summary of Test Method

3.1 Apparent density (bulk density) is determined on a granular sample by measuring the volume packed by a không tính phí fall from a vibrating feeder into lớn an appropriately sized graduated cylinder & determining the mass of the known volume. Other packing procedures can result in different apparent densities

4-Significant và Use

4.1 This chạy thử method provides a method for determining the packed density of a bed of granular activated carbon. Determination of the packed mật độ trùng lặp từ khóa is essential when designing vessels lớn hold the material & for

Ordering purposes when procuring materials lớn fill existing vessels

5- Apparatus (see Fig. 1)

5.1 Reservoir Funnel, fabricated of glass or metal

5.2 Feed funnel, glass or metal

5.3 Vibratory Feeder, such as show in Fig. 1 or similar.

5.4 Cylinders, graduated 100,250, or 500 mL, calibrated “lớn contain” (TC)

5.5 Balance, having a sensitivity of 0.1 g.

6. Procedure

6.1 select a 100, 250, or 500 mL graduated cylinder appropriate for the particles size of the activated carbon khổng lồ be tested. The inside diameter of cylinder shall be at least 10 time the mean particle diameter (MPD) as determined by Test Method D 2826.

6.2 If desired, the graduated cylinder may be calibrated by the user in accordance With Practice D 542

6.3 Obtain a representative sample of activated carbon in accordance with Practice E300. Carefully place the sample of activated carbon inlớn the reservoir funnel so that the materials does not prematurely flow inkhổng lồ the graduated cylinder. If this occurs, return the materials to lớn the reservoir funnel.

6.4 The feed funnel should have an outside diameter which just fits inside the chosen graduated cylinder. Adjust the height of the reservoir funnel above sầu the vibrator trough so that a không tính phí flow of materials is obtained. The drawing in Fig. 1 show a typical apparatus using a 100 mL TC graduated cylinder.

6.5 Add the sample lớn the cylinder using vibratory feeder though the feed funnel. Adjust the flow rate control lớn fill the cylinder at a unisize rate not less than 0.75 or exceeding 1.0 mL/s up khổng lồ the mark corresponding to the volume chosen. The graduated cylinder shall be filled at least 50% of its capacity.

6.6 Transfer the content from the cylinder lớn a balance pan & weigh to the nearest 0.1 g.

7. Calculation

7.1 Calculate the as-received apparent mật độ trùng lặp từ khóa as flows:

As-received apparent mật độ trùng lặp từ khóa, g/mL

=Mass of activated carbon in grams/carbon volume in millilitres

7.2 Calculate the as-received apparent mật độ trùng lặp từ khóa on the dry basic as follows:

Dry apparent mật độ trùng lặp từ khóa, g/mL

= as-received apparent density

X ( )Percent moiture is determined using Test Method D 2867.

8-Report

8.1 Thereport should include the following:

8.1.1 Complete the identification of the sample, including source, manufacture’s lot number, & carbon type.

8.1.2 The volume of the graduated cylinder and the volume of carbon used in the test. 8.1.3 The as-receive sầu apparent density, the apparent mật độ trùng lặp từ khóa (dry basic), và the percent moisture.

9-Precision và Bias

9.1 An interlaboratory study was run in which sample of three types of activated carbon were kiểm tra for as-received apparent density in each of five laboratories (the 8 by 30 mesh coal carbon was tested in six laboratory).

9.2 The precision information given in Table 1 in grams per milliliter is for the comparison of two chạy thử results, each of which is the average of three demo determinations.

9.3 The precision information give sầu in Table 1 (repeatability limit and reproducibility limit) are use as specified in Practice E 177. The respective standard deviation aước ao test results may be obtained by dividing the above sầu limit values by 2.8.

9.4 This method has no bias because apparent density of activated carbon is defined in terms of this thử nghiệm method.

10- Keywords

10.1 activated carbon; granular activated carbon

1-PHẠM VI:

1.1 Pmùi hương pháp chất vấn này bao hàm bài toán xác định tỷ trọng của than hoạt tính. Vì mục tiêu của phương pháp bình chọn này yêu cầu than hoạt tính dạng hạt được xác định ở tầm mức độ buổi tối tđọc 90% phân tử to hơn 80 mesh.

1.2 Tiêu chuẩn này không nhằm mục đích vào vấn đề bình yên, giả dụ tất cả thì chỉ tương quan cho thực hiện. người tiêu dùng phải ý thức được tiêu chuẩn chỉnh này nhằm mục tiêu tạo nên bình yên lao hễ, bảo đảm sức mạnh với có chức năng vận dụng những hạn chế hoàn toàn có thể điều chỉnh trước khi thực hiện.

2.TÀI LIỆU THAM KHẢO

2.1 Tiêu chuẩn chỉnh ASTM

D 2862 Phương thơm pháp bình chọn sự phân bổ cỡ hạt của than hoạt tính

D2867 Phương thơm pháp chất vấn lượng chất độ ẩm trong than hoạt tính.

See more: Thương Hiệu Điện Thoại Oppo Là Của Nước Nào Sản Xuất ? Thương Hiệu Điện Thoại Oppo Của Nước Nào Sản Xuất

E 177 Phương pháp áp dụng độ đúng chuẩn và độ lệch trong phương thức soát sổ ASTM

E 300 Thực hành đem mẩu hóa chất công nghiệp.

E 542 Phương thơm pháp hiệu chuẩn chỉnh những lắp thêm đựng không gian trong phòng thể nghiệm.

3. TÓM TẮT PHƯƠNG PHÁPhường. KIỂM TRA

Xác định tỷ trọng bên trên mẩu hạt bằng cách đo lượng thể tích đông lại thành khối (dồn nén) Lúc cho rơi tự do thoải mái tự phễu rung vào ống đong phù hợp cùng với cỡ hạt, xác minh được cân nặng của thể tích. Các các bước tiến hành khác biệt rất có thể ảnh hưởng đến kết quả tỷ trọng không giống nhau.

4. Ý NGHĨA VÀ SỬ DỤNG

4.1 Phương pháp kiểm tra này xác minh tỷ trọng của lớp hạt than hoạt tính dạng phân tử. Sự xác định tỷ trọng siêu cần thiết trong bài toán xây dựng dụng cụ/thứ cất nguyên vật liệu với cho mục đích mua hàng lúc mua nguyên liệu nhằm đầy thiết bị.

5. THIẾT BỊ

5.1 Phễu đựng bởi thủy tinh hoặc klặng loại

5.2 Phễu rót bởi thủy tinh hoặc klặng loại

5.3 Bộ phận rung, nlỗi đang minch họa trong biểu vật 1 hoặc tương tự

5.4 Ống đong, tất cả phân tách độ 100ml, 250ml hoặc 500ml.

5.5 Cân, độ nhạy 0.1 g

6. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

6.1 Chọn một ống đong chia độ 100ml, 250ml, 500 ml cân xứng với size than hoạt tính nhằm kiểm soát. Đường kính phía bên trong ống đong ít nhất yêu cầu vội 10 lần đường kính cỡ phân tử vừa phải theo D 2862.

6.2 Nếu mong, người sử dụng có thể sử dụng ống đong chia độ theo D 542.

6.3 Lấy mẫu mã đại diện than hoạt tính theo Phương pháp E 300. Cẩn thận đặt mẩu này vào phễu đựng, tránh cho mẫu mã rơi vãi ngoại trừ ống đong. Nếu văng ra thì đề nghị gửi quay trở lại phễu chứa.

6.4 Phễu rót có đường kính bên ngoài tương xứng cùng với ống đong sẽ chọn. thay đổi độ dài phễu đựng phía bên trên bộ phận rung nhằm nhận được mẩu chảy thoải mái. Hình vẽ trên biểu đồ minh họa rõ sản phẩm công nghệ nổi bật có thực hiện ống đong phân tách độ 100ml .

6.5 Cho mẩu vào ống đong áp dụng bộ phận rung qua phễu cất. Kiểm kiểm tra lượng rã vào ống đong với Xác Suất ko thay đổi, không bên dưới 0.75 hoặc không thực sự 1.0ml/s, cho đến vén mức với lượng vẫn chọn. Ống đong đề nghị được đổ đầy tối thiểu một nửa bề mặt.

6.6 Chuyển mẩu than từ bỏ ống đong cân nặng cùng cân với độ đúng mực 0.1 g

Hình 1: Lắp ráp thiết bị

7. TÍNH TOÁN

7.1 Tỷ trọng vừa thu được nlỗi sau:

Tỷ trọng (g/ml) = khối lượng than hoạt tính/ thể tích than.

7.2 Tính tỷ trọng khô nlỗi sau:

Tỷ trọng khô(g/ml) =

Tỷ trọng vừa nhận được x ( )

Sử dụng phương thức kiểm soát D 2867 nhằm xác minh % nhiệt độ.

8. BÁO CÁO

8.1 Báo cáo bao gồm các nội dung:

8.1.1 Nhận biết chủng loại bao gồm xuất phát, số lô ở trong nhà sản xuất và loại than.

8.1.2 Thể tích ống đong được dùng để làm bình chọn.

8.1.3 Tỷ trọng vừa nhận, tỷ trọng khô và % độ ẩm.

9. ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ ĐÔ LỆCH

9.1 Thực hiện nay phân tích trong chống thể nghiệm nội cỗ, trong các số ấy kiểm tra mẩu của 3 nhiều loại than hoạt tính về tỷ trọng vừa chiếm được qua chạy thử của 5 chống thí điểm (khám nghiệm mẩu than hoạt tính từ than đá 8x30 mesh triển khai trong 6 phòng thí nghiệm). Chi tiết tài liệu và tác dụng được nêu rõ vào report phân tích ASTM RRD 28-1005.

9.2 Số liệu đúng mực trong bảng 1 (g/ml) dùng làm đối chiếu 2 tác dụng chất vấn, từng kết quả là mức độ vừa phải của 3 phần khám nghiệm.

9.3 Các thuật ngữ vào bảng 1 (giới hạn tái diễn và số lượng giới hạn tái sản xuất) được thực hiện như đang nêu vào thực hành thực tế E177. Độ lệch chuẩn thân các hiệu quả phân tích bằng cách phân loại các quý hiếm số lượng giới hạn sinh hoạt bên trên theo mức 2,8.

See more: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2018, Giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (2018)

9.4 Phương thơm pháp này không có độ chênh lệch vì nó đã xác minh rõ tỷ trọng than hoạt tính.


Chuyên mục: Tổng hợp