Kiến trúc máy tính và hợp ngữ

Giới thiệu, văn bản môn học

Bài 1 : Tổng quan liêu về máy tính xách tay (6 tiết)1.1 Máy tính cá nhân ngày nay1.1.1 Phần cứng vật dụng tính1.1.2 Phần mềm sản phẩm tính1.2 Các các loại thứ tính1.3 Các cố đời máy tính1.4 Quy trình cung ứng chip1.5 Quy cách thức Moore1.6 Giao tiếp phần mềm – phần cứngBài 2 : Số học trên máy tính xách tay (9 tiết)2.1 Các hệ cơ số: thập phân, nhị phân, thập lục phân. Chuyển thay đổi thân các hệ cơ số2.2 Biểu diễn nhị phân của số nguyên- Biểu diễn ko dấu- Biểu diễn lượng dấu- Biểu diễn bù 1- Biểu diễn bù 2- Biểu diễn vượt N2.3 Tính tân oán trên số nguyên- Phnghiền luận lý: AND, OR, XOR, NOT, phép dịch, phép con quay,…- Phép số học: Cộng, trừ, nhân (không dấu, tất cả vệt (thuật toán Booth)), chia (không dấu, gồm dấu), vấn đề tràn số2.4 Biểu diễn nhị phân của số thực- Biểu diễn chnóng tĩnh (fixed point)- Biểu diễn chấm rượu cồn (floating point)- Chuẩn số chấm rượu cồn IEEE 754: đúng đắn solo, đúng chuẩn kép+ Chuyển thay đổi thân biểu diễn nhị phân với giá trị thập phân+ Các số quánh biệt+ Phạm vi màn trình diễn, điểm sáng phân bố+ Số dạng ko chuẩn chỉnh (denormalized)- Khái niệm: precision, accuracy- Chuẩn IEEE làm cho tròn (rounding) số chấm động2.5 Tính toán thù bên trên số thực: cộng, trừ, nhân, chiaBài 3 : Tổ chức và buổi giao lưu của CPU (2 tiết)3.1 Các nguyên tố chủ yếu của cục xử lý: yếu tắc giải pháp xử lý (ALU), thành phần điềukhiển (CU) cùng tập tkhô hanh ghi (Register File)3.2 Lệnh máy: khái niệm, cấu trúc3.3 Hoạt rượu cồn của cục xử lý: quy trình xử lý lệnh3.4 Hợp ngữBài 4 : Thiết kế cỗ lệnh MIPS (7 tiết)4.1 Tập thanh khô ghi4.2 Các lệnh số học4.3 Các lệnh tróc nã xuất bộ nhớ4.4 Các lệnh rẽ nhánh4.5 Chương trình con4.6 Truyền tmê say số4.7 Các lời Gọi hệ thốngBài 5 : Kiến trúc bộ xử lý (3 tiết)5.1 Tổ chức tkhô giòn ghi5.2 Kiến trúc cỗ lệnh- Phân các loại lệnh theo chức năng- Chế độ định vị5.3 Kiến trúc MIPS5.4 Kiến trúc x86: đối chiếu với kiến trúc MIPS5.5 RISC và CISCBài 6 : Mạch ngắn gọn xúc tích (3 tiết)6.1 Khái niệm mạch số6.2 Mạch tổ hợp- Khái niệm- Các bước thiết kế- Một số mạch tổng hợp cơ bản: mạch cộng, mạch mã hóa, giải mã, mạch chọn6.3 Khái niệm đồng bộ6.4 Mạch tuần tự- Khái niệm- Một số mạch lật cơ bản: RS, D, JK, T- Thanh ghi dịch, mạch đếm- Thiết kế mạch tuần tự: máy tâm lý hữu hạnBài 7 : Thiết kế bộ xử lý MIPS thu gọn gàng (6 tiết)7.1 Sở lệnh MIPS rút gọn7.2 Thiết kế single-cycle- Thiết kế datapath- Thiết kế control unit7.3 Multiple-cycle: ý tưởng7.4 Pipeline- Ý tưởng- Các vấn đề: structural hazard, data hazard, control hazardBài 8 : Sở lưu giữ (6 tiết)8.1 Mô hình phân cung cấp cỗ nhớ8.2 Bộ lưu giữ trong8.3 Bộ lưu giữ ngoài8.4 Sở lưu trữ dung tích lớn8.5 Bộ ghi nhớ đệm- Vai trò- 2 nguim lý: tổng thể về thời gian, tổng thể về không gian- Các quy mô cai quản lý: direct mapping, associate mapping, mix associate- Các nguyên tố ảnh hưởng tới kết quả bộ nhớ cache: bloông xã form size, cachekích cỡ, thuật toán thù sửa chữa thay thế, chính sách update, cabít levelBài 9 : Nhập xuất (3 tiết)9.1 Các vật dụng nhập xuất thông dụng9.2 I/O port9.3 Memory-mapped9.4 Polling9.5 Interrupt9.6 DM


Chuyên mục: Tổng hợp