Logo đại học nông lâm tp hcm

 - Trụ ssinh hoạt chính: KP6, Phường Linc Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

 - Phân hiệu Gia Lai: Lê Thánh Tôn, tp. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam

 - Phân hiệu Ninch Thuận: TT.Khánh Hải, Ninch Hải, Ninch Thuận, Việt Nam

Xem điểm chuẩn: Xem ngay