Mẫu 05/qtt-tncn

Căn uống cứ đọng vào văn bản HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI (Dành cho tất cả những người nộp thuế) của tổng cục thuế, dưới đây Hãng kiểm tân oán Calico chỉ dẫn lí giải về Tờ knhị quyết toán thù thuế TNcông nhân mẫu 05/QTT-TNCN nhỏng sau:

Tờ knhì quyết toán thù thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN- Tờ knhị quyết toán thuế TNcông nhân

Cách gọi: – Từ thực đơn chức năng “Kê khai/Thuế thu nhập cá nhân” chọn “05/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán thuế TNCN (TT92/2015).


Bạn đang xem: Mẫu 05/qtt-tncn

*

Xem thêm: Cấu Tạo Và Nguyên Lý Máy Điện Không Đồng Bộ 3 Pha : Cấu Tạo, Nguyên Lý

-Cmùi hương trình mặc định lựa chọn các phụ lục yêu cầu kê knhì. -Mặc thời hạn tính thuế theo năm ngày nay -1 với không cho phép nhập lớn hơn năm bây giờ. -Bổ sung thêm Thêm từ thời điểm tháng … mang lại mon, một năm có thể chấp nhận được kê nhiều tờ knhị, soát sổ những ĐK sau: -Từ tháng yêu cầu nằm trong Kỳ tính thuế -Các tháng kê knhì không được trùng nhau vào thuộc năm quyết toán thù – (Đến mon – từ bỏ tháng) + 1 -Kiểm tra Từ tháng >= tháng 1 của năm tính thuế -Kiểm tra Đến tháng -Kiểm tra KTT từ tháng – mang lại tháng ko được to hơn KTT bao gồm ngày ngày nay -Hiệu lực tờ knhì từ năm 2015 – Chọn “Tờ khai lần đầu”, sau đó nhấn vào nút ít lệnh “Đồng ý” nhằm hiển thị ra tờ knhì

Quyết tân oán thuế TNcông nhân so với cá thể cư trú gồm thu nhập cá nhân tự chi phí lương, chi phí công (05/QTT-TNCN) cùng với hộp chọn “Chính thức” được lưu lại “X” .


*

-Ứng dụng bổ sung cập nhật thêm ô kiểm tra “Quyết tân oán ko tròn năm” với tiêu chuẩn “ Lý do”, trường hợp NSD nhập từ tháng cho mon tại kỳ tính thuế -Các chỉ tiêu tính toán: +Chỉ tiêu <22>: Bằng tổng số dòng trong bảng kê 05-1/QTT-TNCN, cho sửa, khám nghiệm <22> +Chỉ tiêu <23> =<24>+<25> +Chỉ tiêu <21,<24>,<26>: Chỉ cho phép nhập buổi tối đa 13 cam kết từ bỏ. +Chỉ tiêu <24> = bởi tổng cộng chiếc tại tiêu chí <20> ở bảng kê 051/BK-QTT-TNCN > 0 cùng với tổng cộng dòng trên tiêu chí <15> ở bảng kê 05-2/BK-QTT-TNCN > 0 mà gồm tiêu chuẩn <10> quăng quật trống, đến sửa +Chỉ tiêu <25> bởi tổng thể cái trên tiêu chí <15> trên bảng kê 052/BK-QTT-TNCN > 0 mà có tiêu chí <10> khắc ghi “x”, không cho sửa +Chỉ tiêu <26> bởi tổng cộng chiếc tại tiêu chí <13> trong bảng kê 051/BK-QTT-TNCN > 0 cùng cùng với toàn bô chiếc tại tiêu chuẩn <14> nằm trong bảng kê 05-2/BK-QTT-TNCN > 0, cho sửa +Chỉ tiêu <27> bằng tổng cột <14> nằm trong bảng kê 05-1/BK-QTT-TNcông nhân, không cho sửa +Chỉ tiêu <28> = <29> + <30> +Kiểm tra giả dụ tiêu chuẩn <28> cùng <40> = 0 thì không cho in/kết xuất tờ knhì bên cạnh đó đưa ra chình họa báo: “Tổ chức không tạo nên trả thu nhập thì không phải knhị quyết tân oán thuế thu nhập cá nhân” +Chỉ tiêu <29> = tiêu chuẩn <25> (tổng cột 11) Mẫu số 05-1/BK-QTTTNcông nhân + tổng giá trị những cái tại chỉ tiêu <11> Mẫu số 05-2/BKQTT-TNCN > 0 ứng với tiêu chí <10> Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN vứt trống – tổng các quý hiếm các mẫu tại tiêu chuẩn <12> Mẫu số 05-2/BKQTT-TNCN > 0 ứng với chỉ tiêu <10> Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNcông nhân quăng quật trống, được cho phép sửa vào số đông ngôi trường đúng theo +Chỉ tiêu <30> bởi tổng giá trị các mẫu ngơi nghỉ cột tiêu chí <11> Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN > 0 ứng với loại tiêu chuẩn <10> Mẫu số 052/BK-QTT-TNCN bao gồm tích chọn – tổng những cực hiếm những cái trên chỉ tiêu <12> Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN > 0 ứng với tiêu chí <10> Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN bao gồm được cho phép sửa. +Chỉ tiêu <31> = <32> + <33> +Chỉ tiêu <32> = tổng mức vốn các cái tại chỉ tiêu <11> Mẫu số 051/BK-QTT-TNCN ứng cùng với tiêu chí <20> Mẫu số 05-1/BK-QTTTNCN > 0 + tổng mức vốn các loại trên tiêu chí <11> Mẫu số 05-2/BKQTT-TNcông nhân > 0 ứng với tiêu chí <10> Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN bỏ trống và chỉ tiêu <15> Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN > 0 – tổng mức vốn các mẫu tại tiêu chuẩn <12> Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNcông nhân > 0 ứng cùng với tiêu chuẩn <10> Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNcông nhân quăng quật trống cùng tiêu chí <15> Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN > 0, chất nhận được sửa trường hợp (Đến tháng – Từ tháng +1) = 12 tháng thì ko chất nhận được sửa. +Chỉ tiêu <33> = tổng giá trị các dòng trên đầu tư <11> Mẫu số 052/BK-QTT-TNCN > 0 ứng cùng với tiêu chuẩn <10> Mẫu số 05-2/BK-QTTTNCN gồm tích chọn cùng chỉ tiêu <15> Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN > 0 – tổng mức vốn các cái trên đầu tư <12> Mẫu số 05-2/BK-QTTTNCN > 0 ứng với tiêu chí <10> Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN tất cả tích lựa chọn cùng tiêu chuẩn <15> Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN > 0, ko được cho phép sửa +Chỉ tiêu <34> = <35> + <36> +Chỉ tiêu <35> bởi tiêu chuẩn <34> Mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN > 0 + tổng giá trị các cái tại chỉ tiêu <15> Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNcông nhân > 0 ứng cùng với tiêu chí <10> Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNcông nhân quăng quật trống – tổng mức các loại trên tiêu chí <16> Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN > 0 ứng với chỉ tiêu <10> Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN quăng quật trống, cho phép sửa trong hồ hết ngôi trường hợp. +Chỉ tiêu <36> = tổng mức những loại trên Chỉ tiêu <15> Mẫu số 052/BK-QTT-TNcông nhân ứng cùng với tiêu chuẩn <10> Mẫu số 05-2/BK-QTTTNCN tích lựa chọn – tổng vốn những chiếc trên Chỉ tiêu <16> Mẫu số 052/BK-QTT-TNCN ứng cùng với tiêu chí <10> Mẫu số 05-2/BK-QTTTNCN tích chọn , được cho phép sửa Chỉ tiêu <37> = <38> + <39> +Chỉ tiêu <38> bằng tiêu chuẩn <35> (tổng cột <21>) ở bảng kê 05-1/BKQTT-TNcông nhân cộng cùng với tổng mức những chiếc tại chỉ tiêu <17> ở bảng kê 05-2/BK-QTT-TNCN nhưng bao gồm tiêu chí <10> quăng quật trống, có thể chấp nhận được sửa +Chỉ tiêu <39> bằng tổng vốn những mẫu tại tiêu chuẩn <17> trên bảng kê 05-2/BK-QTT-TNcông nhân > 0 nhưng mà gồm tiêu chí <10> tích chọn , không cho sửa + Chỉ tiêu <40> bởi tiêu chuẩn <19> (tổng cột <12>) ở bảng kê 05-2/BKQTT-TNCN, ko cho phép sửa + Chỉ tiêu <41> chất nhận được nhập buổi tối đa 13 ký kết từ. +Chỉ tiêu <42> bằng tổng số chiếc ở bảng kê 05-1/BK-QTT-TNcông nhân mà tất cả chỉ tiêu <10> tích lựa chọn.Chỉ tiêu <43> bởi tổng giá trị những cái trên Chỉ tiêu <20> trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNcông nhân nhưng mà tất cả tiêu chí <10> tích chọn, không cho sửa. +Chỉ tiêu <44> bằng chỉ tiêu <36> (tổng vốn các mẫu tại tiêu chí <22>) nằm trong bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN, quán triệt sửa. +Chỉ tiêu <45> = <44> – <43> giả dụ <45> = (<44> – <43>) > 0 +Chỉ tiêu <46>= <43> – <44> giả dụ <46>= (<43> – <44>) > 0

Bảng kê 05-1/QTT-TNCN: Bảng kê cụ thể cá nhân trực thuộc diện tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần
*

-Các tiêu chí nên nhập +Chỉ tiêu <06> tự động hóa tăng sút +Chỉ tiêu <07> (Họ với tên) :Nhập loại textBắt buộc nhậpNhập tối nhiều 100 ký kết tự +Chỉ tiêu <08> (Mã số thuế) :Bắt buộc nhập lúc có lưu lại quyết tân oán thayNhập đúng kết cấu của mã số thuế 10 cam kết tựKhông được nhập trùng MST cá thể đã có nhập trong kỳ tính thuế tất cả cùng MST cơ quan chi trả của thuộc bảng kêNếu cá nhân ủy quyền quyết toán thù thì không được nhập trùng MST cá thể đã có được nhập vào kỳ tính thuế thân hai PL 05-1/BK-QTT-TNcông nhân và 05-2/BK-QTT-TNCN, còn nếu như không vừa lòng ứng dụng chỉ dẫn lưu ý quà “Mã số thuế này vẫn có ở bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN” (Chình họa báo vàng với đầy đủ TH cá thể trực thuộc diện kê bên trên cả 05-1 mà bao gồm khoản thiết lập bảo đảm nhân thọ thì đang nhắc bên trên cả 05-1 với 05 2) +Chỉ tiêu <09> (Số CMND/Hộ chiếu) :Nhập buổi tối đa 60 cam kết tựBắt buộc nhập lên tiếng này nếu như không nhập đọc tin MSTKhông được nhập vết bí quyết vào chuỗi ký kết trường đoản cú nhậpUD chú ý vàng ví như NNT nhập trùng số CMT/Hộ chiếu giữa 2 PL 05-1/Bk-TNCN cùng 05-2/BK-TNCN +Chỉ tiêu <10> được cho phép NSD ghi lại x nếu có ủy quyền quyết tân oán cố, (Nếu không nhập MST bên trên chỉ tiêu <08> thì không cho chọn <10>, lưu ý đỏ “Không cho phép khắc ghi vào Quyết toán tại CQCT còn nếu không nhập/ tất cả MST”), để trống giả dụ không có. +Chỉ tiêu <11> (Tổng số thu nhập chịu thuế) :Nhập hình dáng số, ko âmLớn hơn hoặc bởi 0Nhập tối đa 145 chữ số +Chỉ tiêu <12> (TNCT có tác dụng căn cứ tính giảm thuế thao tác làm việc trong KKT) :

Nhập hình dáng số

Lớn rộng hoặc bằng 0Nhập tối đa 154 chữ sốKiểm tra <12> + <13> nên Nhỏ rộng hoặc bởi tiêu chí <11> (Thu nhập chịu thuế), ví như ko thỏa mãn nhu cầu áp dụng đưa ra chú ý đỏ “ TNCT được sút thuế không được lớn hơn Tổng số TNCT” +Chỉ tiêu <13> (TNCT được giảm thuế theo Hiệp định) Nhập hình dạng sốLớn hơn hoặc bằng 0Nhập về tối nhiều 14 chữ sốKiểm tra <12> + <13> bắt buộc Nhỏ rộng hoặc bởi chỉ tiêu <11> (Thu nhập chịu đựng thuế), ví như ko thỏa mãn vận dụng giới thiệu lưu ý đỏ “ TNCT được sút thuế không được lớn hơn Tổng số TNCT” +Chỉ tiêu <14> (Số lượng NPT tính sút trừ)Nhập mẫu mã số, không âm, mang định là 0Tối nhiều 2 chữ số +Chỉ tiêu <15> (Tổng số chi phí bớt trừ gia cảnh) :Nhập loại sốLớn rộng hoặc bằng 0Nhập buổi tối đa 145 chữ sốKiểm tra ví như <14> > 0 thì <15> cũng phải >0, chú ý đỏ nếu như không thỏa mãnKiểm tra <15> cần nhập số chẵn mang lại hàng trăm ngàn ngàn đồng,chú ý đỏ còn nếu như không vừa lòng. +Chỉ tiêu <16> (Từ thiện nay, nhân đạo, khuyến học) :Nhập kiểu dáng sốLớn hơn hoặc bởi 0Nhập về tối nhiều 154 chữ số +Chỉ tiêu <17> (Bảo hiểm được trừ) :Nhập loại sốLớn rộng hoặc bởi 0Nhập về tối nhiều 14 chữ số +Chỉ tiêu <18> (Quỹ hưu trí từ nguyện được trừ)Nhập dạng hình sốLớn rộng hoặc bởi 0Nhập buổi tối nhiều 154 chữ sốKiểm tra +Chỉ tiêu <19> = <11> – <13> – <15> – <16> – <17> – <18> giả dụ +Chỉ tiêu <21> (Số thuế TNCN được giảm vì thao tác làm việc vào KKT) :<21> = (<19>/12 * biểu thuế TNCN lũy tiến mon * 12 * <12>/(<11> – <13>) x 50%), được cho phép sửa kiểm soát cực hiếm sửa +Bổ sung chỉ tiêu “Cá nhân quốc tế ủy quyền quyết toán bên dưới 12 tháng/năm”: Mặc định không kiểm tra lựa chọn, có thể chấp nhận được kiểm tra lựa chọn. Nếu NNT check lựa chọn thì UD cho phép sửa các tiêu chí <22>, <23>, <24>; ngược lại thì không sửa +Chỉ tiêu <22>: UD chỉ tính ra chỉ tiêu <22> = (<19> x thuế suất biểu thuế lũy tiến) – <21> lúc NSD lựa chọn “ Cá nhân ủy quyền quyết tân oán thay”, ví như kết quả âm thì set = 0,ko chất nhận được sửa +Chỉ tiêu <23> = <20> –<22> nếu như <22> – <20> +Chỉ tiêu <24> = <22> – <20> giả dụ <22> – <20> >0 cùng Khi NSD chọn lựa “ Cá nhân ủy quyền quyết toán thay”

Bảng kê 05-2/BK-QTT-TNCN: Bảng kê cụ thể cá nhân trực thuộc diện tính thuế theo biểu thuế toàn phần
*

-Các chỉ tiêu cần nhập +Chỉ tiêu <06> tự tăng lúc thêm dòng +Chỉ tiêu <07> (Họ cùng tên) :Bắt buộc nhậpNhập tối đa 100 ký kết tự+ Chỉ tiêu <08> (Mã số thuế) :Nhập tối nhiều 10 ký kết tựKiểm tra đúng cấu tạo mã số thuếKhông được nhập trùng MST cá thể đã làm được nhập trong kỳ tính thuế gồm thuộc MST cơ quan chi trả của cùng bảng kêNếu cá nhân ủy quyền quyết tân oán thì không được nhập trùng MST cá thể đã có nhập vào kỳ tính thuế thân hai PL 05-1/BK-QTT-TNcông nhân cùng 05-2/BK-QTTTNcông nhân, nếu không thỏa mãn nhu cầu vận dụng chỉ dẫn chú ý rubi “Mã số thuế nà vẫn bao gồm ở bảng kê 05-1/BKQTT-TNCN” (Vì cùng với phần đông TH cá nhân nằm trong diện kê bên trên 05 -1 thì họ sẽ kê cả bên trên 01-2 với 05-2 +Chỉ tiêu <09> (Số CMND/Hộ chiếu(ví như chưa có MST)) :Nhập buổi tối nhiều 60 cam kết tựBắt buộc nhập một trong các nhị tiêu chí MST hoặc CMNDKhông được nhập lốt bí quyết trong chuỗi ký trường đoản cú nhập +Chỉ tiêu <10>: Dạng checkbox, cho phép NSD đánh dấu x +Chỉ tiêu <11> (Tổng số)Phải to hơn hoặc bằng 0Nhập tối nhiều 154 chữ số +Chỉ tiêu <12> (TNCT từ chi phí thiết lập BH nhân thọ, BH ko phải không giống của DN BH không thành lập và hoạt động tại toàn quốc cho những người lao động)Phải lớn hơn hoặc bởi 0Nhập về tối nhiều 145 chữ sốKiểm tra <12> + <13> + <14> bé dại hơn hoặc bằng tiêu chuẩn <11> (Thu nhập chịu thuế), còn nếu như không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Tổng những chỉ tiêu <12> + <13> + <14> ko được lớn hơn tiêu chuẩn <11>” +Chỉ tiêu <13> (TNCT được giảm thuế thao tác tại KKT) :

Phải lớn hơn hoặc bằng 0Nhập buổi tối đa 145 chữ sốKiểm tra <12> + <13> + <14> bé dại hơn hoặc bằng tiêu chuẩn <11> (Thu nhập chịu thuế), còn nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra lưu ý đỏ “ Tổng các tiêu chuẩn <12> + <13> + <14> ko được to hơn tiêu chí <11>” +Chỉ tiêu <14> (TNCT được sút thuế theo hiệp định)Phải to hơn hoặc bằng 0Nhập buổi tối đa 154 chữ sốKiểm tra <12> + <13> + <14> nhỏ dại rộng hoặc bằng chỉ tiêu <11> (Thu nhập chịu thuế), nếu như không vừa lòng vận dụng đưa ra chú ý đỏ “ Tổng các chỉ tiêu <12> + <13> + <14> không được to hơn tiêu chí <11>” +Chỉ tiêu <15> (Số thuế TNCN vẫn khấu trừ): Hỗ trợ bí quyết tính, chất nhận được sửa:Nếu ct <10> không tích chọn -> <15> = (<11> – <14>)*10% – <17>Nếu ct <10> tích lựa chọn  <15> = (<11> – <14>)* 20% – <17><15> Phải nhỏ rộng chỉ tiêu <11> (Thu nhập chịu đựng thuế), nếu không vừa lòng thì UD cảnh báo “chỉ tiêu <15> nên nhỏ dại hơn tiêu chuẩn <11>” +Chỉ tiêu <16> (Số thuế từ bỏ chi phí cài đặt BH nhân tchúng ta, BH không yêu cầu không giống của DN BH không Thành lập trên Việt Nam cho người lao động). Hỗ trợ tính <16> = <12> * 10%, mang lại sửa, kiểm soát quý hiếm sửa <16> +Chỉ tiêu <17>: Hỗ trợ tính, mang đến sửa:Nếu tất cả lựa chọn <10> thì <17> = <13>* 20%*50%Nếu ko lựa chọn <10> thì <17> = <13>* 10%*50%Kiểm tra quý giá sửa <17> +Các chỉ tiêu tổng cộng được tính bởi tổng các mẫu vào cột tương xứng.

Bảng kê 05-3/QTT-TNCN: Bảng kê ban bố fan phụ thuộc sút trừ gia cảnh
*

-Các tiêu chuẩn đề nghị nhập +Chỉ tiêu <06> tự động hóa thêm dòng. +Chỉ tiêu <07> – Họ cùng thương hiệu người nộp thuế: cho phép NSD từ nhập loại text, đề nghị nhập, nhập tối nhiều 100 kí tự. +Chỉ tiêu <08> – MST của bạn nộp thuế: Bắt buộc nhập về tối đa 10 ký từ, kiểm soát đúng kết cấu mã số thuế cùng phải thuộc bảng kê 051/QTT-TNCN hoặc 05-2/QTT-TNCN +Chỉ tiêu <09> – Họ với thương hiệu người prúc thuộc: chất nhận được NSD từ bỏ nhập dạng hình text, nên nhập, nhập về tối nhiều 100 kí từ bỏ. + Chỉ tiêu <10> – Ngày sinch tín đồ prúc thuộc: NSD nhập kiểu dd/mm/yyyy. Kiểm tra ngày sinh ko được to hơn ngày hiện thời cùng phải nhỏ hơn hoặc bằng từ tháng giảm trừ +Chỉ tiêu <11> – Mã số thuế của tín đồ phú thuộc: Nhập buổi tối đa 10 cam kết từ, chất vấn đúng cấu tạo mã số thuế cùng không được trùng với MST của fan nộp thuế, còn nếu không thỏa mãn áp dụng giới thiệu cảnh báo rubi “Mã số thuế NPT trùng cùng với MST bạn nộp thuế. Đề nghị coi lại” +Chỉ tiêu <12> – Quốc tịch tín đồ prúc thuộc: Chọn trong hộp chọn có toàn nước cùng Khác (lưu lại vào mã vén VN là 01, Khác là 02)Chỉ tiêu <13> – CMND/Hộ chiếu/ của NPT: Nhập về tối đa 50 ký từ bỏ, chất vấn không được nhập vết phương pháp trongchuỗi cam kết từ nhập. +Chỉ tiêu <14> – Quan hệ với người nộp thuế: Bắt buộc nhập Cho phnghiền NSD lựa chọn vào danh mục (Con (mã 01), Vợ/chồng (mã 02), Cha/bà bầu (mã 03), Khác (mã 04)) +Chỉ tiêu <15> – Số: Bắt buộc nhập tối nhiều 50 ký kết trường đoản cú +Chỉ tiêu <16> – Quyển số: Nhập tối nhiều 50 cam kết tự +Chỉ tiêu <17> – Quốc gia: Chọn vào hộp chọn bao gồm cả nước với Khác, khoác định là trống +Chỉ tiêu <18> – Tỉnh/Thành phố:Nếu tiêu chí <17> là “Việt Nam” thì UD cần chọn vào hạng mục Tỉnh/Thành phố, cung ứng kiếm tìm theo lên tiếng đang nhập, Nếu tiêu chuẩn <17> khác “Việt Nam” thì UD mặc định là “Khác” (tất cả mã hóa đến “Khác”) +Chỉ tiêu <19> – Quận/Huyện:Nếu chỉ tiêu <17> là “Việt Nam” thì UD phải chọn trong danh mục Quận/Huyện, cung ứng tìm theo đọc tin Tỉnh/Thành phố sẽ nhập, được cho phép tìm kiếm kiếm theo ABCNếu tiêu chí <17> không giống “Việt Nam” thì UD mang định là “Khác” (bao gồm mã hóa mang đến “Khác”) +Chỉ tiêu <20> – Phường/Xã:Nếu tiêu chuẩn <17> là “Việt Nam” thì UD cần chọn trong danh mục Phường/Xã, cung ứng kiếm tìm theo ban bố Quận/Huyện sẽ nhập, chất nhận được search kiếm theo ABCNếu chỉ tiêu <17> khác “Việt Nam” thì UD khoác định là “Khác” (có mã hóa mang đến “Khác”) +Chỉ tiêu <21> Từ tháng: thời gian tính sút trừ (tháng/năm): Bắt buộc nhập, vẻ bên ngoài mm/yyyy. Kiểm tra ct<21> cần >= tháng 1 của năm quyết toán thù cùng <21> +Chỉ tiêu <22> Đến tháng: thời hạn tính sút trừ (tháng/năm):Bắt buộc nhập, mẫu mã mm/yyyy Kiểm tra chỉ tiêu <22> >= tiêu chuẩn <21>Kiểm tra tiêu chí <22> +Nếu <17> là cả nước thì <18>, <19>, <20> ko được phxay lựa chọn quý giá “Khác”, nếu như <17> là Khác thì <18>, <19>, <20> mặc định là Khác với không cho sửa

Chúc chúng ta thành công.