MẪU CHỨNG TỪ GHI SỔ THEO THÔNG TƯ 133

*


Dịch Vụ Kế Toán Đào tạo kế toán Thành lập công ty Dịch Vụ Chữ Ký Số Hóa Đơn Điện Tử Tài liệu kế toán Tuyển dụng
*
*
*
*
*

Cách lập mẫu chứng từ ghi sổ theo thông tư 133

Hướng dẫn cách lập mẫu chứng từ ghi sổ theo thông tư 133 và tải mẫu chứng từ ghi sổ theo thông tư 133/2016/TT-BTC bản excel

Dưới đây là mẫu chứng từ ghi sổ theo thông tư 133:

Đơn vị: …………………………..

Bạn đang xem: Mẫu chứng từ ghi sổ theo thông tư 133

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: …………

Ngày…. tháng.... năm ....

Xem thêm: "Top 10" Các Trang Web Mua Hàng Trung Quốc Online, Buôn Bán Giá Sỉ

Trích yếu

Số hiệu tài khoản

Số tiền

Ghi chú

Nợ

A

B

C

1

D

Cộng

x

x

x

Kèm theo…… chứng từ gốc

Người lập biểu(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...Người đại diện theo pháp luật(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Tải mẫu chứng từ ghi sổ theo thông tư 133 file excel: Tại đây

Hướng dẫn cách lập mẫu chứng từ ghi sổ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

*


Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ gốc hoặc Bảng tổng hợp các chứng từ gốc cùng loại, có cùng nội dung kinh tế.
Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo số thứ tự trong sổ đăng ký chứng từ ghi sổ) và có chứng từ gốc đính kèm, phải được kế toán trưởng phê duyệt trước khi ghi sổ
Bài tham khảo: