Mẫu giấy đề nghị mua điện

Giới thiệutin tức DNTin tức An toàn - Tiết kiệm điệnHỗ trợ KHĐiện khía cạnh trời mái nhàTrình từ bỏ thủ tụcThủ tục cấp điệnCác các dịch vụ năng lượng điện khácThông tin cần biếtVăn uống bạn dạng pháp quiTư vấn SDĐ Thông báo
ÅŸehirler arası nakliyatkrunker iokhông tính phí tetriszombs royalelady popularCanlı Skor run 3Yatak Odaham mê Takingươi pod e sigara
Trang công ty Hỗ trợ KHThủ tục cấp cho năng lượng điện
*
*
*
*
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

SỬ DỤNG MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

Kính gửi: ............................................................

Bạn đang xem: Mẫu giấy đề nghị mua điện

1.Họ cùng tên: .........................................(1)

2.Số CMND/Hộ chiếu/CMCAND/CMQĐND/ Số thẻ căn uống cước...: ..............Cơ quan liêu cấp…….......................................................……ngày…...tháng.......năm…...

3.Địa điểm ĐK áp dụng điện:…........................................................................

..................................................................................................................................

4.Số điện thoại cảm ứng liên hệ cùng dấn nhắn tin (SMS):..............................;

5.Fax.................................; 6.Email………...................……...............................

Xem thêm: Hàm Lượng Curcumin Trong Tinh Bột Nghệ, D) Hoạt Tính Sinh Học Của Curcuminoid

(2)

7.Công suất ĐK sử dụng:......................kW; 8.Số hộ cần sử dụng chung:………..

9.Tình trạng thực hiện năng lượng điện hiện tại tại: Chưa tất cả điện £; Đang cần sử dụng công tơ hồng chung £:

10.Tên công ty hộ dùng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ………........………(3).

........., ngày..........mon..........năm...........

Bên tải năng lượng điện

(ký, ghi rõ bọn họ cùng tên)

HƯỚNG DẪN

1. Ghi thương hiệu Khách hàng là cá thể, hoặc tên đại diện thay mặt của hộ dùng chung

2. Khách mặt hàng cung cấp thông tin để cải thiện unique các dịch vụ.