Mẫu giấy đề nghị thanh toán 05-TT theo thông tư 133/2016/TT-BTCĐơn vị: ……………………" /> Mẫu giấy đề nghị thanh toán 05-TT theo thông tư 133/2016/TT-BTCĐơn vị: ……………………" />

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất 2016

Dưới đây là mẫu giấy đề nghị thanh toán 05-TT chuẩn mới nhất ban hành theo thông tư 133 và 200 được sử dụng trong các trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán, mời các bạn cùng tham khảo và áp dụng. 

*
2">


Mẫu giấy đề nghị thanh toán 05-TT theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………….

Bạn đang xem: Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất 2016

Ngày…..tháng…..năm…..

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đề nghị thanh toán:…………………………………………………………………

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):…………………………………………………………………………………

Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………………….

Số tiền: ……………………… (Viết bằng chữ):………………………………………………………

(Kèm theo ……………………… chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán(Ký, họ tên)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Người duyệt(Ký, họ tên)

Mẫu giấy đề nghị thanh toán 05-TT theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị: ………………………

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày … tháng … năm….

Kính gửi: ……………………………………………………………………..

Họ và tên người đề nghị thanh toán:…………………………………………………………………….

Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:………………………………………………………………………………………..

Số tiền:…………………………………………………….. (Viết bằng chữ):…………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo:…………………………………………………….. chứng từ gốc).

Người đề nghịthanh toán(Ký, họ tên)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Người duyệt(Ký, họ tên)

Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C42-BB theo thông tư 107/2017/TT-BTC

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mu số: C42-BB

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày…..

Xem thêm: Khoảng Cách Từ Mắt Đến Màn Hình Máy Tính Như Thế Nào Để Tốt Cho Sức Khỏe

tháng ……năm………

– Họ và tên người thanh toán:…………………………………………………………..

– Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………………………..

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giảiSố tiền
A1
I. Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

– Phiếu chi số………………. ngày ……………..

– Phiếu chi số………………. ngày ……………..

– ….

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ: ……………số…………….. ngày………………….

2 …………………………………………………………………….

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

THỦ TRƯỞNGĐƠN VỊ(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁNTHANH TOÁN(Ký, họ tên)NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, họ tên)

Hướng dẫn cách ghi giấy đề nghị thanh toán

Để viết giấy đề nghị thanh toán chuẩn nhất, các bạn ghi như sau:

– Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (hoặc người xét duyệt chi).

– Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận làm việc) và số tiền đề nghị thanh toán (viết bằng số và bằng chữ).

– Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán về lý do thanh toán, nguồn gốc, mục đích của khoản chi.

– Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân về Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất năm 2021. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành.