Khắc phục máy tính có mạng nhưng chỉ vào được youtube, facebook, google, gmail

Máy mình dùng Firefox vào được google.com.vn nhưng không thể vào các trang khác.

Bạn đang xem: Khắc phục máy tính có mạng nhưng chỉ vào được youtube, facebook, google, gmail

Mình tìm kiếm vẫn hiển thị kết quả nhưng khi click vào kết quả tìm kiếm cũng không vào được.Máy dùng main Gigabyte G31 - S2C, cài Windows XP SP2 và đã cài đầy đủ các driver từ trang chủ. Mình dùng Internet Explorer cũng chỉ vào được Google và Gmail còn các trang khác cũng không vào được.Mong mọi người cho mình lời khuyên. Mình xin chân thành cảm ơn!

M\u00e1y d\u00f9ng main Gigabyte G31 - S2C, c\u00e0i Windows XP SP2 v\u00e0 \u0111\u00e3 c\u00e0i \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 c\u00e1c driver t\u1eeb trang ch\u1ee7. M\u00ecnh d\u00f9ng Internet Explorer c\u0169ng ch\u1ec9 v\u00e0o \u0111\u01b0\u1ee3c Google v\u00e0 Gmail c\u00f2n c\u00e1c trang kh\u00e1c c\u0169ng kh\u00f4ng v\u00e0o \u0111\u01b0\u1ee3c.Mong m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi cho m\u00ecnh l\u1eddi khuy\u00ean.

Xem thêm: Các Gói Cước 4G Viettel Không Giới Hạn Dung Lượng 2021, Gói Cước 4G Viettel

M\u00ecnh xin ch\u00e2n th\u00e0nh c\u1ea3m \u01a1n!","product_id":0,"type":0,"date":1332392774,"date_text":"9 n\u0103m","link":"\/hoidap\/4106\/333345\/may-tinh-khong-truy-cap-duoc-web-tru-google.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"huongnhai","name":"jdhgjfg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"khkhkh
*

Thông tin cấu hình mạng ra sao, dùng modem gì thì bạn chẳng cung cấp, nêu tên mainboard đâu có tác dụng chi :).Bạn đang xem: Máy tính chỉ vào được google và youtube

Nếu các thiết bị khác cùng dùng chung đường truyền internet với máy của bạn cũng không duyệt web được thì lỗi ở DNS của Router (modem) hoặc tường lửa nào đó chặn, cần setup lại router.

Thân ái.

Th\u00f4ng tin c\u1ea5u h\u00ecnh m\u1ea1ng ra sao, d\u00f9ng modem g\u00ec th\u00ec b\u1ea1n ch\u1eb3ng cung c\u1ea5p, n\u00eau t\u00ean mainboard \u0111\u00e2u c\u00f3 t\u00e1c d\u1ee5ng chi :).\r\nN\u1ebfu c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb kh\u00e1c c\u00f9ng d\u00f9ng chung \u0111\u01b0\u1eddng truy\u1ec1n internet v\u1edbi m\u00e1y c\u1ee7a b\u1ea1n c\u0169ng kh\u00f4ng duy\u1ec7t web \u0111\u01b0\u1ee3c th\u00ec l\u1ed7i \u1edf DNS c\u1ee7a Router (modem) ho\u1eb7c t\u01b0\u1eddng l\u1eeda n\u00e0o \u0111\u00f3 ch\u1eb7n, c\u1ea7n setup l\u1ea1i router.\r\nC\u00f2n n\u1ebfu b\u1ecb m\u1ed7i m\u00e1y c\u1ee7a b\u1ea1n, \u0111em \u0111i \u0111\u00e2u c\u1eafm v\u00e0o internet c\u0169ng v\u1eabn v\u1eady th\u00ec xem m\u1ea5y c\u00f3 ph\u1ea7n m\u1ec1m t\u01b0\u1eddng l\u1eeda hay di\u1ec7t virus c\u00f3 k\u00e8m t\u01b0\u1eddng l\u1eeda th\u00ec x\u00f3a \u0111i, kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c n\u1eefa th\u00ec th\u1eed l\u00e0m nh\u01b0 d\u01b0\u1edbi \u0111\u00e2y. B\u1ea5m t\u1ed5 h\u1ee3p ph\u00edm Windows+R \u0111\u1ec3 ch\u1ea1y ch\u1ee9c n\u0103ng Run (ho\u1eb7c b\u1ea5m chu\u1ed9t v\u00e0o Start th\u1ea5y Run li\u1ec1n). G\u00f5 v\u00e0o \u0111\u00f3 d\u00f2ng l\u1ec7nh: ipconfig \/flushdns L\u1ec7nh n\u00e0y c\u00f3 ch\u1ee9c n\u0103ng s\u1eeda l\u1ea1i DNS l\u1ed7i khi\u1ebfn \u0111\u1ecbnh tuy\u1ebfn IP sai.\r\nSau \u0111\u00f3 kh\u1edfi \u0111\u1ed9ng l\u1ea1i m\u00e1y, n\u1ebfu v\u1eabn kh\u00f4ng l\u00ean th\u00ec ch\u1eafc b\u1ecb Virus n\u00e0o \u0111\u00f3 ch\u01a1i x\u1ecf ch\u1ec9nh linh tinh m\u00e1y r\u1ed3i, gi\u1edd c\u00f3 qu\u00e9t virus ch\u1eb3ng s\u1eeda \u0111\u01b0\u1ee3c l\u1ed7i \u0111\u00e2u. C\u00e1i n\u00e0y ph\u1ea3i chuy\u00ean gia ng\u1ed3i m\u00e1y b\u1ea1n d\u00f2 l\u1ed7i \u0111\u01b0\u1ee3c. \u0110\u01a1n gi\u1ea3n nh\u1ea5t cho b\u1ea1n l\u00e0 c\u00e0i l\u1ea1i Windows v\u00e0 b\u1ed9 di\u1ec7t virus \u0111\u1ec3 ng\u0103n ph\u00e1 ho\u1ea1i ngay t\u1eeb \u0111\u1ea7u nh\u00e9.\r\nTh\u00e2n \u00e1i.\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":333345,"user":{"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208