Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

- Biểu thị tình huống trong mẫu vẽ bởi phép tính và vận dụng phxay trừ vừa học vào các bài xích tân oán thực tế.

Bạn đang xem: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

*

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện nay phnghiền tính

- Tính quý giá những phép trừ vào phạm vi (10).

Ví dụ: (10 - 1 = ?)

Cách 1: Nhẩm tự (10) thụt lùi (1) đơn vị chức năng, được số nào thì chính là kết quả của phnghiền tính (10 - 1)

*

Cách 2: Sử dụng hình ảnh nhằm tìm tác dụng của phnghiền trừ: Có (10) quả dâu tây cơ mà ăn uống mất (1) trái thì còn lại mấy quả ? Em gạch ốp giảm một trái cùng đếm số trái còn sót lại.

*

Số cần điền vào lốt hỏi chấm là (9)

Dạng 2: Tính cực hiếm của biểu thức bao gồm đựng được nhiều phxay tính cộng và trừ.

Xem thêm: " Cận Lâm Sàng Tiếng Anh Là Gì ? Cận Lâm Sàng


Biểu thức tất cả đựng nhì hoặc các phnghiền tính cộng, trừ thì em tiến hành những phép tính tự trái sang đề xuất.

Ví dụ: (10 - 1 - 2 = ......)

Thực hiện nay phnghiền tính (10 - 1) được kết quả bao nhiêu thì trừ tiếp cho (2)

(10 - 1 - 2 = 9 - 2 = 7)

Vậy số phải điền vào địa điểm chnóng là (7)

Dạng 3: Điền nhân tố không đủ vào phxay tính.

- Nhđộ ẩm lại phép cùng đang học tập và phép trừ những số vào phạm vi (10) rồi điền số hoặc giấu không đủ vào nơi trống.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào nơi chấm:

(10 - 2 = 4 + ....)

Giải:

Ta có: (10 - 2 = 8) ; (4 + 4 = 8) đề xuất số buộc phải điền vào địa điểm chnóng là (4).


Mục lục - Toán thù 1
CHƯƠNG 1: CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC
Bài 1: hầu hết hơn, thấp hơn.
Bài 2: Hình vuông, hình trụ, hình tam giác.
Bài 3: Các hàng đầu, 2, 3
Bài 4: Các tiên phong hàng đầu, 2, 3, 4, 5.
Bài 5: Bé rộng. Lớn hơn. Bằng. Dấu ; =
Bài 6: Số 6
Bài 7: Số 7
Bài 8: Số 8
Bài 9: Số 9
Bài 10: Số 0
Bài 11: Số 10
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG, PHÉP. TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Bài 1: Phxay cùng vào phạm vi 3
Bài 2: Phxay cộng trong phạm vi 4
Bài 3: Phnghiền cộng vào phạm vi 5
Bài 4: Số 0 trong phép cùng
Bài 5: Phxay trừ vào phạm vi 3
Bài 6: Phép trừ trong phạm vi 4
Bài 7: Phxay trừ vào phạm vi 5
Bài 8: Số 0 trong phép trừ
Bài 9: Phxay cùng trong phạm vi 6
Bài 10: Phxay trừ những số trong phạm vi 6
Bài 11: Phnghiền cùng trong phạm vi 7
Bài 12: Phép trừ trong phạm vi 7
Bài 13: Phép cùng vào phạm vi 8
Bài 14: Phnghiền trừ vào phạm vi 8
Bài 15: Phnghiền cùng trong phạm vi 9
Bài 16: Phxay trừ trong phạm vi 9
Bài 17: Phnghiền cộng vào phạm vi 10
Bài 18: Phnghiền trừ trong phạm vi 10
Bài 19: Bảng cùng cùng bảng trừ trong phạm vi 10
CHƯƠNG 3: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN
Bài 1: Điểm. Đoạn trực tiếp
Bài 2: Độ nhiều năm đoạn trực tiếp - Thực hành đo độ dài đoạn trực tiếp
Bài 3: Một chục. Tia số
Bài 4: Mười một, mười nhì
Bài 5: Mười tía, mười bốn, mười lăm
Bài 6: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Bài 7: Hai mươi. Hai chục
Bài 8: Phép cộng dạng 14 + 3
Bài 9: Phnghiền trừ dạng 17 - 3
Bài 10: Phép trừ dạng 17 - 7
Bài 11: Bài toán thù tất cả lời vnạp năng lượng. Giải bài toán tất cả lời văn uống
Bài 12: Xăng-ti-mét. Đo độ lâu năm. Vẽ đoạn trực tiếp tất cả độ dài mang đến trước.
Bài 13: Các số tròn chục
Bài 14: Cộng những số tròn chục
Bài 15: Trừ những số tròn chục
Bài 16: Điểm sống trong, điểm sinh hoạt ngoài của một hình.
Bài 17: Các số gồm hai chữ số
Bài 18: So sánh các số gồm hai chữ số
Bài 19: Bảng những số từ 1 đến 100
Bài 20: Giải toán thù có lời văn uống (tiếp theo)
CHƯƠNG 4: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100. ĐO THỜI GIAN
Bài 1: Phép cộng vào phạm vi 100 (cộng không nhớ)
Bài 2: Phnghiền trừ vào phạm vi 100 (trừ không nhớ)
Bài 3: Các ngày vào tuần lễ
Bài 4: Công, trừ (ko nhớ) trong phạm vi 100
Bài 5: Đồng hồ. Thời gian
Bài 6: Ôn tập: Các số cho 10
Bài 7: Ôn tập: Các số cho 100
*

*

Học tân oán trực tuyến, tìm tìm tài liệu toán thù và chia sẻ kỹ năng và kiến thức tân oán học tập.