Sơ Đồ Chữ T Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Trong bài viết này, cheohanoi.vn sẽ hướng dẫn bạn đọc cách hạch toán sơ đồ chữ T theo từng loại tài khoản kế toán cùng các tính số dư tài khoản chi tiết nhất.

Bạn đang xem: Sơ đồ chữ t xác định kết quả kinh doanh


Tài khoản chữ T trong kế toán là gì?

Tài khoản kế toán là công cụ, phương tiện để kế toán phản ánh, theo dõi sự biến động của đối tượng kế toán. Tài khoản kế toán có hình chữ T và được chia ra làm 2 phần. Bên trái là bên Nợ và bên phải là bên Có.

Để hoạch toán sơ đồ chữ T cho các tài khoản, kế toán cần nắm vững nguyên tắc định khoản. Mỗi loại tài khoản sẽ có những quy tắc ghi nợ-có khác nhau.

Tham khảo bài viết Nguyên tắc định khoản các tài khoản kế toán

Cách tính số dư tài khoản

Muốn tính được số dư của tài khoản bạn phải căn cứ vào tính chất của tài khoản đó. Cụ thể:

Các tài khoản tài sản:

Dư nợ cuối kỳ = Dư nợ đầu kỳ + Tổng phát sinh nợ trong kỳ – Tổng phát sinh có trong kỳ.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Nfc Trên Samsung Galaxy S5? Cách Sử Dụng Như Thế Nào

Các tài khoản nguồn vốn:

Công thức ngược lại với công thức tính dự nợ tài sản:

Dư có cuối kỳ = Dư có đầu kỳ + Tổng phát sinh có trong kỳ – Tổng phát sinh nợ trong kỳ.

Các tài khoản lưỡng tính:

Nếu có số dư nợ:

Dư nợ cuối kỳ = Dư nợ đầu kỳ + Tổng phát sinh nợ trong kỳ – Dư có đầu kỳ – Tổng phát sinh có trong kỳ

Nếu có số dư có:

Dư có cuối kỳ = Dư có đầu kỳ + Tổng phát sinh có trong kỳ – Dư nợ đầu kỳ – Tổng phát sinh nợ trong kỳ

Hướng dẫn hạch toán sơ đồ chữ T

Tài khoản tài sản – loại 1,2,6,8

Phát sinh Tăng ghi bên NợPhát sinh Giảm ghi bên Có.Số dư đầu kỳ (SDĐK) và số dư cuối kỳ (SDCK) nằm bên Nợ.Tài khoản loại 6,8 không có số dư.

Ví dụ: Trong tháng 8/2021, doanh nghiệp phát sinh những khoản mục tiền mặt như sau:

Bán hàng hóa nhận tiền mặt: 5 triệu

Mua công cụ dụng cụ thanh toán bằng tiền mặt: 2 triệu

Số dư tiền mặt đầu tháng là 10 triệu

=> Kế dư cuối kỳ của doanh nghiệp là: 10 triệu+5 triệu-2 triệu=13 triệu

*
*
*

Phần mềm cheohanoi.vn hỗ trợ định khoản kế toán

Sử dụng phần mềm là giải pháp giúp kế toán tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót nghiệp vụ. Đặc biệt với công việc định khoản, phần mềm cheohanoi.vn hỗ trợ những tính năng đặc biệt sau:

Hệ thống đầy đủ các tài khoản kế toán cần có.Nhập hóa đơn dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi.Thường xuyên cập nhật trạng thái các số dư của các tài khoản.Tự động ghi nhận các nghiệp vụ, tự động kết chuyễn lãi lỗ. Chỉ cần chọn nghiệp vụ phát sinh, phần mềm sẽ tự động ghi Nợ Có trên chứng từ.Lên các báo cáo liên quan với các dữ liệu kế toán trong kỳ.

Tìm hiểu tính năng hỗ trợ ghi nợ có trong kế toán với phần mềm cheohanoi.vn: https://cheohanoi.vn/gioi-thieu-tinh-nang-cua-phan-mem-ke-toan-cheohanoi.vn/