Số thập phân hữu hạn là gì

1.

You watching: Số thập phân hữu hạn là gì

quý khách hàng vẫn xem: Số thập phân hữu hạn là gì
Nếu một phân số buổi tối giản cùng với mẫu dương nhưng chủng loại không có ước nguim tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. 

2. Nếu một phân số về tối giản cùng với chủng loại dương cơ mà mẫu có ước nguyên ổn tố không giống 2 cùng 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần trả.

3. Mỗi số hữu tỉ được trình diễn vị một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần trả màn biểu diễn một số hữu tỉ.

B. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. NHẬN BIẾT MỘT PHÂN SỐ VIẾT ĐƯỢC DUWOSI DẠNG SỐ THẬPhường PHÂN HỮU HẠN HOẶC VÔ HẠN TUẦN HOÀN.

1. Phương pháp điệu.

Viết phân số dưới dạng phân số buổi tối giản với mẫu mã dương.Phân tích mẫu mã dương đó ra thừa số ngulặng tố.Nhân xét: Nếu mẫu này không có ước ngulặng tố khác 2 và 5 thì phân số kia viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn ; trường hợp mẫu này có ước ngulặng tố khác 2 và 5 thì phân số kia viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần trả.

lấy một ví dụ 1. Trong nhì phân số sau, phân số làm sao viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Giải.

lấy ví dụ 2. (? tr.33 SGK)

Trong các phân số tiếp sau đây phân số làm sao viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số làm sao viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn? Viết dạng thập phân của những phân số đó.


*

Trả lời.


*

Ví dụ 3. (Bài 65 tr.34 SGK)

Giải say đắm vì sao các phân số dưới dạng số thập phân hữu hạn các mẫu mã của bọn chúng không tồn tại ước nguyên tố không giống 2 và 5:


*

lấy ví dụ 4. (Bài 66 tr.34 SGK)

Giải mê thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần trả rồi viết chúng dưới dạng đó:


*

Giải.

Các số sẽ mang đến viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn vị bọn chúng tối giản và những mẫu mã của chúng gồm ước nguyên ổn tố khác 2 với 5:

*

Ví dụ 5. (Bài 67 tr.34 SGK)


Hãy điền vào ô vuông một vài ngulặng tố bao gồm một chữ số nhằm A viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn. Có thể điền mấy số nhỏng vậy?

Trả lời

cũng có thể điền được 3 số:


lấy một ví dụ 6.

See more: Thông Tin Về Giáo Sư Ngụy Khôn Lâm, Siêu Trí Tuệ (Trung Quốc)

(Bài 68 tr.34 SGK)


b) Viết các phân số trên dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn (viết gọn gàng với chu kì vào dấu ngoặc).

Đáp số:


Dạng 2. VIẾT MỘT TỈ SỐ HOẶC MỘT PHÂN SỐ DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

Phương phdẫn giải.

Để viết một tỉ số hoặc một phân số a/b bên dưới dạng số thập phân ta làm phép phân chia a : b.

lấy ví dụ như 7. (Bài 69 tr.34 SGK)

Dùng lốt ngoặc nhằm chứng thực chu kì trong thương thơm (viết bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn) của các phxay phân chia sau:

a) 8,5 : 3 ;b) 18,7 : 6 ;c) 58 : 11 ;d) 14,2 : 3,33.

Đáp số

a) 8,5 : 3 =2,8333… = 2,8(3).

b) 18,7 : 6 = 3,11666… = 3,11(6).

c) 58 : 11 = 5,2727272… =5,(27).

d) 14,2 : 3,33 = 4,624264264… =4,(264).

Ví dụ 8. (Bài 71 tr.35 SGK)

Đáp số

Dạng 3. VIẾT SỐ THẬPhường PHÂN HỮU HẠN DƯỚI DẠNG PHÂN SỐ TỐI GIẢN

Phương thơm pháp giải

Viết số thập phân hữu hạn bên dưới dạng một phân số gồm tử là số nguyên ổn tạo thành vị phần nguyên ổn và phần thân của số kia, mẫu là một trong những lũy vượt của 10 với số mũ thông qua số chữ số tại đoạn thập phân của số đang cho ;Rút gọn gàng phân số nói bên trên.

lấy một ví dụ 9. (Bài 70 tr.35 SGK) Viết những số thập phân hữu hạn bên dưới dạng phân số về tối giản

a) 0,32 ;b) -0,124 ;c) 1,28 ;d) -3,12.

Giải

Dạng 4. VIẾT SỐ THẬPhường PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN DƯỚI DẠNG PHÂN SỐ TỐI GIẢN

Phương phdẫn giải.

Để giải dạng tân oán này cần phải có kiến thức và kỹ năng bổ sung sau đây:

Số thập phân vô hạn tuần trả Điện thoại tư vấn là đơn nếu như chu ì bước đầu ngay lập tức sau vết phẩy, ví dụ 0,(31) ; Gọi là tạp ví như chu kì không ban đầu hôm sau lốt phẩy, ví dụ 0,3(13). Phần thập phân đứng trước chu kì Hotline là phần bất thường.Người ta đang chứng tỏ những chu kì sau: 

a) Muốn viết phần thập phân của số thập phân vô hạn tuần hoàn 1-1 dưới dạng phân số, ta lấy chu kì có tác dụng tử, còn chủng loại là một vài gồm những chữ số cửu, số chữ số chín thông qua số chữ số của chu kì.

See more: Tên Các Bộ Phận Của Xe Đạp Cơ Bản Nhất, Bài 2: Cấu Tạo Của Xe Đạp

lấy ví dụ như 10. (Bài 72 tr.35 SGK)

Các số sau đây tất cả cân nhau không? 0,(31) ; 0,3(13)

Giải

Áp dụng nhì quy tắc về viết số thập phan vô hạn tuần tuần (đơn và tạp) bên dưới dạng phân số, ta có:


Chuyên mục: Tổng hợp