Tác động của con người tới môi trường

*

RSS
*

*
*
*

KHOA HỌC LỚP 5 BÀI 35

GIẢI BÀI TẬP CON NGƯỜI TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Quan sát và liên hệ thực tế

a) Quan sát kĩ hình 1, 2 (SGK/98).

b) Thảo lụận để trả lời câu hỏi:

- Hoạt động nào đang diễn ra trong mỗi hình?

- Hoạt động đó tác động đến các môi trường như thế nào?

Gợi ý:

b) + • Hình 1: khai thác gỗ.

• Hình 2: bón phân hóa học cho lúa.

Bạn đang xem: Tác động của con người tới môi trường

+ Những hoạt động đó khiến đất bị xói mòn, gây nên lũ lụt, khí hậu thay đổi, môi trường đất và nước bị ô nhiễm bởi phân hóa học.

2. Quan sát và trả lời

a) Quan sát các cặp hình 3-7 (SGK/99)

b) Trả lời câu hỏi:

- Những hình nào nói về tác động tiêu cực của con người đến môi trường? Vì sao?

- Những hình nào nói về tác động tích cực của con người đến môi trường? Vì sao?

- Nêu một số ví dụ về tác động tiêu cực và tác động tích cực của người dân đến môi trường địa phương em.

Gợi ý:

b) - Những hình nói về tác động tiêu cực của con người đến môi trường: hình 3, hình 5, hình 6.

Việc chặt phá rừng gây ra biến đổi khí hậu, lũ lụt; tăng diện tích đất ở, phát triển công nghiệp, giao thông làm giảm diện tích đất trồng, khiến môi trường thay đổi.

- Những hình nói về tác động tích cực: hình 4, hình 7.

Phủ xanh đồi trọc, hạn chế lũ lụt, môi trường trong lành hơn; thu gom rác trên bãi biển, làm sạch nguồn nước.

- Địa phương em có tình trạng xả rác bừa bãi. Tuy nhiên, hằng tuần, đoàn thanh niên của phường tổ chức “Ngày chủ nhật xanh”, các anh chị đoàn viên đi thu gom rác khắp khu phố và vận động nhân dân không xả rác bừa bãi.

3. Làm việc với phiếu học tập

a) Lấy từ góc học tập phiếu học tập.

b) Dùng mũi tên để nối từng hoạt động của con người với môi trường mà nó tác động tới và với các hậu quả/kết quả tương ứng.

Xem thêm: Các Loại Kính Thiên Văn Phản Xạ Và Khúc Xạ Đáng Mua Nhất Thời Điểm Hiện Tại

(Lưu ý: cùng một hoạt động nhưng có thể tác động đến nhiều môi trường và dẫn đến nhiều hậu quả/kết quả khác nhau).

c) Ngoài các hậu quả/kết quả từ a đến g trong phiếu học tập, các hoạt động từ 1 đến 6 có thể dẫn đến những hậu quả/kết quả nào khác?

d) Những hoạt động nào có tác động tiêu cực đến nhiều môi trường và gây ra nhiều hậu quả?

e) Những hoạt động nào có tác động tích cực đến nhiều môi trường và mang lại nhiều kết quả?

Gợi ý:

b)

*

c) Việc sử dụng nước lãng phí ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên.

d) Hoạt động phá rừng tác động tiêu cực đến nhiều môi trường và gây ra nhiều hậu quả.

e) Hoạt động trồng cây gây rừng tác động đến nhiều môi trường và mang lại nhiều kết quả.

4. Đọc và ghi vào vở

a) Đọc thông tin (SGK/101)

b) Trả lời các câu hỏi:

- Kể một số tác động tiêu cực của con người đến môi trường.

- Kể một số tác động tích cực của con người đến môi trường.

- Để bảo vệ môi trường, con người cần làm gì?

Gợi ý:

b) - Những tác động tiêu cực của con người tới môi trường là: sự gia tăng dân số; sử dụng phân hóa học, thuôc bảo vệ thực vật; xả nhiều chất thải và xử lí chúng không hợp vệ sinh; sử dụng lãng phí các nguồn tài nguyên thiên nhiên; phá rừng, ...

- Những tác động tích cực của con người đối với môi trường là: trồng cây gây rừng; khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng sạch; giữ vệ sinh môi trường, ...

- Để bảo vệ môi trường, con người cần có những hoạt động có tác động tích cực đôi với môi trường.