MỘT HỆ GỒM BỐN ĐIỆN TÍCH DƯƠNG Q GIỐNG NHAU VÀ MỘT ĐIỆN TÍCH Q NẰM CÂN BẰNG

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

tại tứ đỉnh của một hình vuông đặt 4 điện tích điểm giống nhau q=+1(mu)C với tại trọng điểm hình vuông vắn đặt điện tích q0 , hệ năm năng lượng điện kia thăng bằng . tìm lốt và độ lớn điện tích điểm q0


*

Tại bốn đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a = 10centimet vào không khí đặt theo lần lượt tứ điệm tích trữ q1= q2= q3= q4= 10(mu)C.

Bạn đang xem: Một hệ gồm bốn điện tích dương q giống nhau và một điện tích q nằm cân bằng

Để đến hệ tứ điện tích bên trên cân đối, fan ta đặt thêm năng lượng điện q0 vào trung tâm của hình vuông. Xác định vệt, độ Khủng của điện tích q0


*

Tại tứ đỉnh của một hình vuông gồm tư điện tích điểm q = +1,0 μ C với tại trọng tâm hình vuông vắn gồm điện tích điểm q 0 . Nếu hệ ở điện tích kia nằm cân bằng thì

A. - 0,96 μ C

B. 0,56 μ C

C. +0,96 μ C

D. - 0,56 μ C


Một hình vuông vắn cạnh a 2 đặt trong bầu không khí, trên bốn đỉnh đặt tứ năng lượng điện điểm dương bằng nhau với bởi q. Tại vai trung phong O của hình vuông đặt điện tích điểm q 0 > 0 tất cả khối lượng m. Kéo q 0 lệch ngoài O một quãng x khôn xiết nhỏ dại theo phương thơm của con đường chéo cánh rồi buông vơi thì nó dao động điều hòa. call k 0 là hằng số lực Cu-lông. Tìm tần số góc.

A. ω = 2 k 0 qq 0 ma 3

B. ω = k 0 qq 0 ma 3

C. ω = 3 k 0 qq 0 ma 3

D. ω = 5 k 0 qq 0 ma 3


Một hình vuông cạnh a 2 đặt vào không khí, trên tứ đỉnh đặt tứ điện tích điểm dương đều bằng nhau cùng bởi q. Tại trọng điểm O của hình vuông vắn đặt điện tích điểm q0 > 0 bao gồm trọng lượng m. Kéo q0 lệch khỏi O một đoạn x khôn cùng bé dại theo phương của mặt đường chéo rồi buông nhẹ thì nó xê dịch điều hòa. gọi k0 là hằng số lực Cu-lông. Tìm tần số góc.

*

*

*

*


Tại đỉnh đối lập A cùng C của một hình vuông ABCD cạnh a, đặt nhì năng lượng điện q 1 = q 2 = 4 . 10 - 6 C . Đặt tại B điện tích q 0 . Để năng lượng điện ngôi trường tổng thích hợp gây do hệ 3 năng lượng điện bên trên trên điểm D bằng 0 thì năng lượng điện q 0 bằng:

A. 8 . 10 - 6 C

B. - 8 . 10 - 6 C

C. 4 2 . 10 - 6 C

D. - 4 2 . 10 - 6 C


Đáp án: C

*

Điểm D có độ mạnh điện trường:

*

Độ lớn cường độ năng lượng điện ngôi trường trên D vị q 1 , q 2 với q 0 tạo ra là:

*

E A → E C → vuông góc và tất cả độ to cân nhau và q 1 , q 2 hầu như là điện tích âm đề nghị trùng cùng với con đường chéo cánh BD và phía từ D về B Do đó E 0 → nằm trùng cùng với con đường chéo BD phía từ B về D ⇒ q 0 là năng lượng điện dương Mặt khác:

*

Vậy:

*


Tại đỉnh đối lập A cùng C của một hình vuông vắn ABCD cạnh a, đặt nhì điện tích q 1 = q 2 = - 4 . 10 - 6 C . Đặt trên B điện tích q 0 . Để điện trường tổng vừa lòng gây bởi vì hệ 3 điện tích trên tại điểm D bằng 0 thì điện tích q 0 bằng:

A. 8 . 10 - 6 C

B. - 8 . 10 - 6 C

C. 4 2 . 10 - 6 C

D.

Xem thêm: Sheet Nhạc Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Sheet Nhạc Bài Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

- 4 2 . 10 - 6 C


Một hệ có bốn năng lượng điện dương q tương đương nhau và một năng lượng điện Q nằm cân bằng. Bốn năng lượng điện q nằm tại vị trí tư đỉnh của một hình vuông. Xác định vệt, độ bự (theo q) và địa chỉ của điện tích Q.


2 + 1 2

Xét sự cân đối của điện tích q nằm tại đỉnh D của hình vuông. Các năng lượng điện q đặt tại các đỉnh A, B, C công dụng lên điện tích q để tại D những lực F 14 → , F 24 → , F 34 → gồm phương chiều nhỏng hình vẽ:

*

Có độ lớn: F 14 = F 34 = k q 2 a 2 ; F 24 = k q 2 2 a 2 .

Hợp lực của các lực sẽ là F 1234 → = F 14 → + F 24 → + F 34 → bao gồm phương chiều nlỗi hình mẫu vẽ, có độ lớn: F 1234 = k q 2 a 2 ( 2 + 1 2 ). Để năng lượng điện q đặt ở D thăng bằng thì điện tích Q chức năng lên năng lượng điện q để tại D lực F 54 → cần thoả mãn: F 54 → = - F 1234 → . Để những điện tích đặt lên các đỉnh không giống cũng cân thì Q cần là điện tích âm với để ở tâm O của hình vuông.

Khi đó: F54 = F1234 giỏi 2 k | Q | q a 2 k q 2 a 2 = ( 2 + 1 2 )

ð Q = - q 2 ( 2 + 1 2 ) = - 0,957q.


Đúng 0
Bình luận (0)

Đặt 4 năng lượng điện có thuộc độ to q trên tứ đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a cùng với điện tích dương tại A cùng C, năng lượng điện âm trên B cùng D. Tìm độ phệ cường độ năng lượng điện trường tại giao điểm hai tuyến phố chéo của hình vuông.

A. 0 V/m

B. 2222 V/m

C. 20000 V/m

D. 30000 V/m


Lớp 11 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án: A

*

Ta bao gồm E1= E2= E3= E4(thuộc độ mập điện tích, cùng khoảng cách)

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Đặt bốn năng lượng điện gồm cùng độ bự q trên 4 đỉnh của một hình vuông vắn ABCD cạnh a cùng với năng lượng điện dương để tại A với C, điện tích âm để tại B cùng D. Cường độ năng lượng điện trường tổng đúng theo trên giao điểm hai tuyến phố chéo cánh của hình vuông

A.Có pmùi hương vuông góc cùng với phương diện phẳng chứa hình vuông ABCD.

B.Có pmùi hương song song với cạnh AB của hình vuông vắn ABCD.

C.Có độ béo bởi độ to độ mạnh năng lượng điện ngôi trường tại những đỉnh hình vuông.

D.Có độ phệ bởi 0.


Lớp 11 Vật lý
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học bên trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
cheohanoi.vn