TẠI SAO BÀ BẦU KHÔNG NÊN XOA BỤNG

Đặt thắc mắc của riêng biệt mẹ

Gửi thắc mắc
*

khi sở hữu tnhị tôi gồm nên sờ bụng không? Có bạn nói phải làm vậy bởi chạm vào bé sẽ khởi tạo tình cảm người mẹ con, bao gồm fan lại bảo không bởi tác động cho bé? thưa bác sĩ, đề nghị hay không đề nghị ạ?