Tam đức hòa thượng dữ thung mễ lục

Diễn viên: Casanova WongChing-Ying LamDean ShekFat ChungHark-On FungJames TienSammo Kam-Bo HungShi-Kwan YenSing ChenWu Ma

Thể loại: Phlặng lẻ trước năm trước,