VMWARE — LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TĂNG DUNG LƯỢNG Ổ ĐĨA CỦA MÁY KHÁCH UBUNTU VMWARE MÀ KHÔNG CẦN ĐĨA CD?

Giới thiệu về LVM (Logical Volume Manager)

LVM là một trong những phương tiện nhằm quản lí lý phân vùng logic được sinh sản với phân chia trường đoản cú các ổ đĩa đồ gia dụng lý. Với LVM chúng ta có thể dễ dàng tạo ra mới, thay đổi form size hoặc xóa bỏ phân vùng đã chế tác.Bạn vẫn xem: Tăng dung tích ổ cứng mang lại trang bị ảo vmware

LVM được sử dụng cho những mục tiêu sau

Tạo 1 hoặc phần nhiều vùng súc tích hoặc phân vùng với tổng thể đĩa cứng (khá tương đương với RAID 0, mà lại tựa như như JBOD), cho phép biến đổi size volume.Quản lý trang trại đĩa cứng to (Large hard Disk Farms) bằng cách chất nhận được thêm và thay thế sửa chữa đĩa mà lại không xẩy ra ngừng hoạt động hoặc gián đoạn các dịch vụ, kết phù hợp với đàm phán rét (hot swapping).Trên các hệ thống nhỏ (như laptop để bàn), cố kỉnh vì chưng buộc phải ước tính thời gian setup, phân vùng có thể đề xuất lớn tới cả nào, LVM chất nhận được các khối hệ thống tệp dễ ợt đổi khác kích cỡ khi yêu cầu.Thực hiện sao lưu giữ đồng hóa bằng phương pháp sản xuất snapshot nkhô giòn những kân hận một giải pháp hợp lý.Mã hóa nhiều phân vùng đồ vật lý bởi một mật khẩu.


*

Msinh hoạt rộng dung tích ổ cứng của sản phẩm ảo Centos bên trên VMware

Để triển khai bản thân đang sẵn sàng một lắp thêm ảo Centos trên VMware cùng với ổ cứng tất cả dung tích 20GB.

Các chúng ta cũng có thể soát sổ dung lượng của phân vùng, ổ cứng bằng lệnh dffdisk nlỗi sau:

Để tăng dung lương phân vùng /dev/mapper/centos-root lên 40GB các bạn tuân theo các bước sau:

Tạo phân vùng sda3

Tiếp theo tiến hành lệnh pvcreate

~># pvcreate /dev/sda3 Physical volume "/dev/sda3" successfully created.Tiếp theo thực hiện lệnh vgextkết thúc

~># vgextover centos /dev/sda3 Volume group "centos" successfully extendedKiểm tra kích thước Volume group bẳng lệnh vgdisplay

~># vgdisplay --- Volume group --- VG Name centos System ID Format lvmét vuông Metadata Areas 2 Metadata Sequence No 4 VG Access read/write VG Status resizable MAX LV 0 Cur LV 2 mở cửa LV 2 Max PV 0 Cur PV 2 Act PV 2 VG Size 38.99 GiB PE Size 4.00 MiB Total PE 9982 Alloc PE / Size 4863 / Mlàm việc rộng size phân vùng /dev/mapper/centos-root

~># lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/centos-root Size of logical volume centos/root changed from Kiểm tra size Logical volume bẳng lệnh lvdisplay

Tiếp theo chúng ta triển khai rekích thước filesystem:

Trên Centos 6:

resize2fs /dev/mapper/centos-rootTrên Centos 7

~># xfs_growfs /dev/mapper/centos-rootmeta-data=/dev/mapper/centos-root isize=512 agcount=4, agsize=1113856 blks = sectsz=512 attr=2, projid32bit=1 = crc=1 finobt=0 spinodes=0data = bsize=4096 blocks=4455424, imaxpct=25 = sunit=0 swidth=0 blksnaming =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0 ftype=1log =internal bsize=4096 blocks=2560, version=2 = sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1realtime =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0data blocks changed from 4455424 lớn 9697280Kiểm tra lại một lên nữa bằng lệnh df

~># df -hFilesystem Size Used Avail Use% Mounted ondevtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shmtmpfs 1.9G 8.6M 1.9G 1% /runtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup/dev/mapper/centos-root 37G 1.3G 36G 4% //dev/sda1 1014M 186M 829M 19% /boottmpfs 379M 0 379M 0% /run/user/0Việc đổi khác kích cỡ ổ cứng giỏi phân vùng có thể đem về các khủng hoảng rủi ro nhỏng làm việc nhầm xuất xắc mất tài liệu, vì thế các bạn đề nghị sao lưu trước lúc tiến hành. Chúc các bạn thành công xuất sắc.