Thiên nhẫn

Nằm sinh sống Trung Đô, rước Khu Vực sơn cốc Vụ Linch Sơn có tác dụng đại phiên bản doanh, Thiên Nhẫn ở trong tà phái, được Kim quốc bảo trợ nhằm mục tiêu ứng phó cùng với võ lâm Trung Nguim.

You watching: Thiên nhẫn

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tâm Pháp

Phi Hồng Vô Tích: Công pháp cao cấp Thiên Nhẫn, tăng tài năng sống sót.

Thiên Ma Giải Thể: Công pháp cao cấp Thiên Nhẫn, tăng sức hành động.

See more: Nguyên Thứ Trưởng Bùi Quốc Huy Được Đặc Xá, Đặc Xá Cho Ông Bùi Quốc Huy

Ảo Ảnh Phi Hồ: Trận pháp Thiên Nhẫn, tăng thuộc tính của bè đảng trong trận pháp.

Lệ Hồn Đoạt Phách: Đao pháp Thiên Nhẫn túng bấn truyền, khuấy rối trung tâm trí kẻ thù, giúp môn đồ Thiên Nhẫn Lúc tấn công đúng đắn mục tiêu có Phần Trăm nấu nung kẻ thù, bảo trì trong thời gian ngắn thêm, tác dụng này chỉ hoàn toàn có thể kích hoạt 1 lần vào một khoảng tầm thời hạn.

See more: Bầu Cử Mỹ 2020: Chuyện Gì Xảy Ra Nếu Ông Trump Không Chịu, Mật Vụ Bảo Vệ Tổng Thống Mỹ Là Những Ai

Hỏa Phần Thiên: Kỹ năng Thiên Nhẫn giúp đệ tử Thiên Nhẫn khi bị đánh trúng gồm Tỷ Lệ tự động hóa thi triển Ma Âm Phệ Hồn (8 cấp), hiệu quả này chỉ có thể kích hoạt 1 lần vào một khoảng tầm thời gian.


Chuyên mục: Tổng hợp