TRIPEPTIT MẠCH HỞ X VÀ TETRAPEPTIT MẠCH HỞ Y

Câu hỏi :

Tripeptit mạch hlàm việc X cùng tetrapeptit mạch hsinh sống Y hồ hết được khiến cho xuất phát từ 1 α-aminoaxit (no, mạch hlàm việc, vào phân tử chứa một đội -NH2 cùng một đội -COOH). Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol Y chiếm được tổng trọng lượng CO2 cùng H2O bằng 95,6 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, thành phầm chiếm được mang lại chiếu vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, sau phản nghịch ứng trọng lượng dung dịch này 


*