Ví Dụ Về Cặp Phạm Trù Tất Nhiên Và Ngẫu Nhiên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (58.68 KB, 3 trang )


Bạn đang xem: Ví dụ về cặp phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên

Câu hỏi: Tất nhiên và ngẫu nhiên – khái niệm, quan hệ biện chứng và ýnghĩa phương pháp luận?Trả lời:-Khái niệmTất nhiên: là phạm trù triết học chỉ cái do nguyên nhân chủ yếu bên trong sựvật quy định và trong những điều kiện nhất định, nó nhất định phải xảy ra nhưthế chứ không thể khácTất nhiên có quan hệ với cái chung nhưng không phải cái chung nào cũng là tấtnhiên. Cái chung được quy định bởi bản chất nội tại bên trong sự vật thì đồngthời là cái tất nhiên. Ví dụ, cái chung biết chế tạo và sử dụng công cụ lao độnglà cái tất nhiên của con người. cái chung về màu tóc, màu da… không phải làcái chung tất nhiên vì nó không quy định bản chất của con ngườiTất nhiên có liên hệ với nguyên nhân, nhưng tất nhiên không phải là nguyênnhân. Hơn nữa không chỉ tất nhiên mà cả ngẫu nhiên cũng có nguyên nhân. Dovậy, không được đồng nhất tất nhiên với nguyên nhânCũng không nên đồng nhất tất nhiên với quy luật vì ngẫu nhiên cũng có quyluật. mặc dù, quy luật của tất nhiên khác quy luật của ngẫu nhiên. Theo triếthọc duy vật biện chứng, cả cái tất nhiên, cả cái ngẫu nhiên đều có quy luật. cóđiều quy luật của cái tất nhiên khác quy luật của cái ngẫu nhiên. Cái tất nhiêntuân theo quy luật động lực, nghĩa là quy luật mà trong đó mối quan hệ qua lạigiữa nguyên nhân và kết quả là mối quan hệ đơn trị, tức là chỉ có một kết quảxác định. Cái ngẫu nhiên tuân theo quy luật thống kê, la quy luật mà mối qunhệ giữa nguyên nhân và kết qur trong nó là mối quan hệ đa trị (một nguyênnhân có thể có kết quả như thế này, có thể có kết quả như thế khác). Ví dụ, tagieo đồng xu xuống đất thì có thể sấp, có thể ngửa. số lần gieo càng nhiều thìtỷ lệ sấp và ngửa càng giống nhauNgẫu nhiên: là phạm trù triết học chỉ cái không phải do bản chất kết cấu bêntrong sự vật mà do những nguyên nhân bên ngoài sự vật hoặc do sự ngẫu hợp
của những hoàn cảnh bên ngoài sự vật quyết định. Ví dụ, trồng hạt ngô (tấtnhiên ) phải mọc lên cây ngô, chứ không thể lên cây khác. Nhưng cây ngô tốt,hay không tốt là do chất đất, thờ tiết, độ ẩm bên ngoài hạt ngô quy định. Đâychính là ngẫu nhiên-Quan hệ biện chứng giữa tất nhiên và ngẫu nhiênTất nhiên và ngẫu nhiên đều tồn tại khách quan, độc lập với ý thức của conngười và đều có vị trí nhất định đối với sụ phát triển của sự vậtCả cái tất nhiên , cả cái ngẫu nhiên đều có vai trò quan trọng đối với sự vật. tuynhiên cái tất nhiên đóng vai trò chi phối đối với sự vân động, phát triển của sựvật, cái ngẫu nhiên làm cho sự vật phát triển nhanh hơn hoặc chậm lại. ví dụ,đất đai, thời tiết không quyết định đến việc hạt ngô nảy mầm lên cây ngô,nhưng đất đai, thời tiết lại có tác động làm cho hạt ngô nhanh hay chậm nảymầm thành cây ngôTất nhiên và ngẫu nhiên tồn tại trong sự thống nhất hữu cơ với nhau, không cótất nhiên cũng như ngẫu nhiên thuần túy tách rời nhauCái tất nhiên bao giờ cũng vạch đường đi cho mình xuyên qua vô số cái ngẫunhiên. Nói cách khác, cái tất nhiên bao giờ cũng thể hiện sự tồn tại của mìnhthông qua vô số cái ngẫu nhiênCái ngẫu nhiên lại là hình thức biểu hiện của tất nhiên , bổ xung cho tất nhiên.Bất cứ cái ngẫu nhiên nào cũng thể hiện phần nào đấy của cái tất nhiênKhông có tất nhiên thuần túy tách rời cái ngẫu nhiên, cũng như không có cáingẫu nhiên thuần túy tách rời cái tất nhiênTất nhiên và ngẫu nhiên trong những điều kiện nhất định có thể chuyển hóacho nhauTất nhiên và ngẫu nhiên trong qua trình vận động của sự vật và trong những
điều kiện xác định có thể chuyển hóa cho nhauKhông được hiểu chuyển hóa giữa tất nhiên và ngẫu nhiên theo nghĩa tấtnhiên chuyển thành ngẫu nhiên, mà phải hiểu, cái này, trong mối quan hệ nàyđược coi là tất nhiên thì trong mối quan hệ khác có thể được coi là ngẫunhiên. Ví dụ, trao đổi hàng hóa là tất nhiên trong nền kinh tế hàng hóa, nhưnglại là ngẫu nhiên trong xã hội nguyên thủy – khi sản xuất hàng hóa chưa pháttriểnCũng vì vậy, ranh giới giữa cái tất nhiên và ngẫu nhiên cũng chỉ là tương đối.thông qua mối liên hệ này nó là cái tất nhiên , nhưng thông qua mối liên hệkhác nó là cái ngẫu nhiên và ngược lại. ví dụ, một mát vô tuyến sử dụng lâungày, tất nhiên sẽ hỏng – tức là xét theo liên hệ về độ dài thời gian sử dụng,nhưng xét theo hệ hỏng vào khi nào, giờ nào thì lại là ngẫu nhiên-Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ quan hệ biện chứng giữa tất nhiên vàngẫu nhiênCái tất nhiên luôn thể hiện sự tồn tại của mình thông qua cái ngẫu nhiên. Dovậy, muốn nhận thức cái tất nhiên phải bắt đầu từ cái ngẫu nhiên, thông quacái ngẫu nhiênTrong hoạt động thực tiễn cần dựa vào cái tất nhiên , không nên dựa vào cáingẫu nhiên. Bởi lẽ, cái ngẫu nhiên là cái không gắn với bản chất của sự vật, còncái tất nhiên gắn với bản chất của sự vậtTất nhiên và ngẫu nhiên có thể chuyển hóa cho nhau trong những điều kiệnthích hợp nhất định. Do đó, trong hoạt động thực tiễn, cần tạo ra những điềukiện thích hợp để ngăn cản hoặc thúc đẩy sự chuyển hóa đó theo hướng có lợicho con người. ví dụ, dựa trên cơ sở quan hệ tất nhiên và ngẫu nhiên này conngười có thể uốn cây cảnh theo con vật mình ưa thích, bác sĩ có thể kẹp răng

*
Những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật và ý nghĩa phương pháp luận của nó 7 27 417
*
Tài liệu Tiểu luận "Nội dung của tư tưởng triết học phương Đông thời cổ đại và ý nghĩa phương pháp luận" doc 9 1 15
*
Luận án tiến sĩ triết học khâu trung gian trong sự phát triển xã hội và ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với quá trình đổỉ mới kinh tế ở việt nam hiện nay 178 985 0
*
Quan điểm của triết học Mac-LêNin về vật chất và ý nghĩa phương pháp luận của nó ppt 18 7 108

Xem thêm: Các Thuật Toán Sắp Xếp Trong Cấu Trúc Dữ Liệu, Cấu Trúc Dữ Liệu Vào Giải Thuật

*
tóm tắt tiếng anh tư duy chính trị hồ chí minh - những đặc điểm chủ yếu và ý nghĩa phương pháp luận. 27 642 0
*
PHÂN TÍCH NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN QUY LUẬT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH 32 3 4
*
Phân tích ba tình huốngtrong thực tiễn để làm rõ nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả 14 705 0
*
Phân tích ba tình huống trong thực tiễn để làm rõ nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả 15 1 1
*
Bài tập nhóm MácLenin: Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả và vận dụng cặp phạm trù này trong hoạt động thực tiễn 10 2 4
*
(Luận án tiến sĩ) tư duy chính trị hồ chí minh những đặc điểm chủ yếu và ý nghĩa phương pháp luận 27 336 0
*


(16.57 KB - 3 trang) - Tất nhiên và ngẫu nhiên – khái niệm, quan hệ biện chứng và ý nghĩa phương pháp luận?