VÍ DỤ VỀ HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƯỚT

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

- Hiện tượng bám ướt: Vì thủy tinh trong bị nước bám ướt, cần giọt nước bé dại trên mặt phiên bản thủy tinh lan rộng thành một hình bao gồm dạng bất kỳ.

Bạn đang xem: Ví dụ về hiện tượng dính ướt và không dính ướt

- Hiện tượng không bám ướt: thủy tinh không biến thành thủy ngân dính ướt, nên giọt tbỏ ngân nhỏ dại cùng bề mặt bản thủy tinh vo tròn lại với bị dẹt xuống bởi vì tính năng của trọng lực.Câu nào dưới đấy là ko đúng Khi nói về hiện tượng kỳ lạ dính ướt cùng hiện tượng ko bám ướt của chất lỏng?

A. Vì thủy tinh bị nước dính ướt, yêu cầu giọt nước bé dại xung quanh phiên bản thủy tinh lan rộng thành một hình gồm dạng bất cứ.

B. Vì thủy tinh bị nước bám ướt, nên mặt phẳng của nước nghỉ ngơi ngay cạnh thành bình chất thủy tinh có dạng mặt khum lõm.

C. Vì chất liệu thủy tinh không xẩy ra tbỏ ngân dính ướt, nên giọt tdiệt ngân nhỏ xung quanh bạn dạng thủy tinh trong vo tròn lại với bị dẹt xuống vì tác dụng của trọng lực.

D. Vì thủy tinh trong không trở nên thủy ngân dính ướt, buộc phải mặt phẳng của tdiệt ngân sinh sống gần kề thành bình chất thủy tinh có dạng mặt khum lõm.


Lớp 10 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án: D

+ Lúc hóa học lỏng xúc tiếp cùng với chất rắn thì tùy thuộc vào thực chất của hóa học lỏng với hóa học rắn mà rất có thể xảy ra hiện tượng kỳ lạ bám ướt hoặc ko dính ướt.

- Khi lực hút giữa những phân tử trang bị rắn cùng các phân tử chất lỏng bạo gan hơn lực hút thân những phân tử hóa học lỏng cùng nhau, thì bao gồm hiện tượng lạ dính ướt.

- khi lực hút ít thân các phân tử đồ vật rắn với các phân tử hóa học lỏng yếu hèn rộng lực hút ít giữa các phân tử hóa học lỏng với nhau, thì có hiện tượng lạ không dính ướt.

+ Sát mép hóa học lỏng với thành bình, khía cạnh thoáng hóa học lỏng tương đối bị cong call là phương diện khum.

+ Nếu hóa học lỏng có tác dụng bám ướt thành bình thì mặt khum đó là khía cạnh lõm, còn nếu chất lỏng ko có tác dụng dính ướt thành bình thì mặt khum là lồi.


Đúng 0

Bình luận (0)

Câu làm sao dưới đây là sai trái Khi nói đến hiện tượng kỳ lạ bám ướt cùng hiện tượng không bám ướt của chất lỏng?

A.Vì chất thủy tinh bị nước dính ướt, cần giọt nước bé dại cùng bề mặt bạn dạng chất thủy tinh mở rộng thành một hình bao gồm dạng bất kỳ.

B.Vì thủy tinh trong bị nước dính ướt, bắt buộc mặt phẳng của nước sinh hoạt liền kề thành bình thủy tinh trong tất cả dạng khía cạnh khum lõm.

C.Vìchất liệu thủy tinh khôngbịthủy ngân bám ướt, nên giọt thủy ngân bé dại trên mặt bạn dạng chất liệu thủy tinh vo tròn lại và bị dẹt xuống vì chức năng của trọng tải.

D. Vì thủy tinh trong không xẩy ra tbỏ ngân dính ướt, đề xuất bề mặt của tdiệt ngân sinh sống tiếp giáp thành bình thủy tinh trong bao gồm dạng khía cạnh khum lõm.


Lớp 0 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Vì thủy tinh trong không trở nên thủy ngân dính ướt, buộc phải bề mặt của thủy ngân sinh sống gần cạnh thành bình chất liệu thủy tinh bao gồm dạng khía cạnh khum lồi => D không đúng => Chọn D


Đúng 0

Bình luận (0)
SGK trang 202

Mô tả hiện tượng lạ dính ướt cùng hiện tượng kỳ lạ không bám ướt hóa học lỏng. Bề mặt của chất lỏng sinh hoạt gần kề thành bình bao gồm dạng như thế nào Khi thành bình bị dính ướt?


Lớp 10 Vật lý Bài 37. Các hiện tượng kỳ lạ mặt phẳng của hóa học lỏng
1
0
Gửi Hủy

Mô tả hiện tượng bám ướt và hiện tượng lạ ko dính ướt chất lỏng. Bề phương diện của hóa học lỏng sinh sống liền kề thành bình đựng nó có dạng hình ra làm sao Lúc thành bình bị dán ướt?

Nhỏ giọt nước lên tấm thủy tinh trong ta thấy nước bị mở rộng ra có tác dụng ướt bề mặt tấm chất liệu thủy tinh. Ta nói nước làm dính ướt thủy tinh trong, bé dại giọt nước lên lá khoách môn, giọt nước co tròn, dẹt xuống vị mức độ nặng nề. Ta nói nước không có tác dụng dính ướt lá khoai vệ môn.

Bề khía cạnh của chất lỏng sinh hoạt liền kề thành bình cất nó tất cả dạng mặt khum lõm lúc thành bình bị dán ướt.


Đúng 0

Bình luận (0)

Mô tả hiện tượng lạ bám ướt với hiện tượng kỳ lạ không bám ướt hóa học lỏng. Bề khía cạnh của chất lỏng sinh hoạt liền kề thành bình đựng nó gồm bề ngoài ra sao lúc thành bình dính lại ướt?


Lớp 10 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Nhỏ giọt nước lên tấm chất thủy tinh ta thấy nước bị mở rộng ra có tác dụng ướt bề mặt tnóng thủy tinh. Ta nói nước làm cho dính ướt chất liệu thủy tinh, nhỏ giọt nước lên lá khoai phong môn, giọt nước co tròn, dẹt xuống bởi vì mức độ nặng . Ta nói nước ko làm bám ướt lá khoai môn.

+ Bề phương diện của hóa học lỏng sinh sống ngay cạnh thành bình đựng nó tất cả dạng mặt khum lõm Lúc thành bình bị dính ướt.


Đúng 0

Bình luận (0)

Nguyên ổn nhân của hiện tượng bám ướt và không bám ướt thân hóa học lỏng với chất rắn là:

A. Lực ảnh hưởng giữa những phân tử chất lỏng với hóa học rắn.

B. Bề khía cạnh tiếp xúc

C. Bề mặt khum lồi của chất lỏng

D. Bề phương diện khum lõm của hóa học lỏng.


Lớp 10 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A.

+ Lúc chất lỏng xúc tiếp với chất rắn thì tùy thuộc vào thực chất của chất lỏng cùng chất rắn mà rất có thể xảy ra hiện tượng bám ướt hoặc không bám ướt.

- Lúc lực hút thân các phân tử đồ gia dụng rắn với các phân tử hóa học lỏng mạnh mẽ rộng lực hút thân các phân tử hóa học lỏng cùng nhau, thì gồm hiện tượng lạ bám ướt.

- Lúc lực hút giữa các phân tử đồ rắn và các phân tử hóa học lỏng yếu ớt rộng lực hút ít thân những phân tử hóa học lỏng cùng nhau, thì tất cả hiện tượng ko bám ướt.


Đúng 0

Bình luận (0)

Nguim nhân của hiện tượng kỳ lạ dính ướt và ko bám ướt thân hóa học lỏng cùng hóa học rắn là:

A. Lực shop giữa các phân tử hóa học lỏng cùng chất rắn.

Xem thêm: Bản Đồ Hành Chính Tỉnh Quảng Trị & Thông Tin Quy Hoạch 2021, Bản Đồ Vệ Tinh Quảng Trị Trong 2021

B.Bề khía cạnh tiếp xúc.

C.Bề khía cạnh khum lồi của chất lỏng.

D.Bề phương diện khum lõm của chất lỏng.


Lớp 10 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án: A

+ Lúc chất lỏng xúc tiếp cùng với hóa học rắn thì tùy theo bản chất của chất lỏng và hóa học rắn mà rất có thể xảy ra hiện tượng kỳ lạ dính ướt hoặc không dính ướt.

khi lực hút thân các phân tử đồ gia dụng rắn và những phân tử chất lỏng dạn dĩ hơn lực hút ít thân các phân tử hóa học lỏng cùng nhau, thì bao gồm hiện tượng bám ướt.

Lúc lực hút giữa những phân tử trang bị rắn và những phân tử hóa học lỏng yếu hơn lực hút ít thân các phân tử hóa học lỏng với nhau, thì có hiện tượng lạ ko bám ướt.


Đúng 0

Bình luận (0)

Câu như thế nào bên dưới đó là không đúng vào lúc nói tới hiện tượng bám ướt và hiện tượng kỳ lạ không dính ướt của chất lỏng?

A. Vì chất liệu thủy tinh bị nước bám ướt, yêu cầu giọt nước nhỏ dại cùng bề mặt bạn dạng thủy tinh lan rộng ra thành một hình có dạng bất cứ.

B. Vì chất liệu thủy tinh bị nước dính ướt, đề xuất mặt phẳng của nước làm việc liền kề thành bình thủy tinh bao gồm dạng phương diện khum lõm.

C. Vì chất thủy tinh không bị thủy ngân dính ướt, đề xuất giọt tdiệt ngân bé dại cùng bề mặt phiên bản thủy tinh trong vo tròn lại cùng bị dẹt xuống vì chưng tính năng của trọng tải.

D. Vì thủy tinh không xẩy ra tdiệt ngân bám ướt, yêu cầu mặt phẳng của tdiệt ngân làm việc tiếp giáp thành bình thủy tinh trong bao gồm dạng mặt khum lõm.


Lớp 10 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Chọn D.

+ khi chất lỏng tiếp xúc với chất rắn thì tùy theo bản chất của chất lỏng cùng chất rắn nhưng hoàn toàn có thể xẩy ra hiện tượng lạ dính ướt hoặc ko dính ướt.

- Lúc lực hút ít thân các phân tử vật rắn với các phân tử hóa học lỏng bạo phổi rộng lực hút ít thân những phân tử hóa học lỏng với nhau, thì bao gồm hiện tượng dính ướt.

- Khi lực hút ít thân các phân tử vật dụng rắn với các phân tử hóa học lỏng yếu đuối rộng lực hút giữa các phân tử chất lỏng cùng nhau, thì có hiện tượng không bám ướt.

+ Sát mép hóa học lỏng với thành bình, phương diện thoáng hóa học lỏng tương đối bị cong gọi là khía cạnh khum.

+ Nếu chất lỏng làm bám ướt thành bình thì mặt khum chính là khía cạnh lõm, còn nếu hóa học lỏng không có tác dụng dính ướt thành bình thì khía cạnh khum là lồi.


Đúng 0

Bình luận (0)
SGK trang 203

Câu nào dưới đây ko đúng vào khi nói đến hiện tượng lạ bám ướt và hiện tượng lạ không bám ướt của chất lỏng?

A. Vì thủy tinh dính kèm ướt, buộc phải giọt nước bé dại trên mặt bàn chất liệu thủy tinh mở rộng thành một hình gồm dạng bất kỳ.

B.Vì chất thủy tinh bị dán ướt, cần mặt phẳng của nước làm việc gần kề thành bình chất thủy tinh gồm dạng mặt khum lõm.

C. Vì chất liệu thủy tinh không biến thành thủy ngân dính ướt, đề xuất giọt thủy ngân nhỏ dại xung quanh bản thủy tinh vo tròn lại với bị dẹt xuống bởi vì công dụng của trọng lực.

D.Vì thủy tinh trong không biến thành thủy ngân dính ướt,bắt buộc bề mặt của tbỏ ngân sống giáp thành bình thủy tinh gồm dạng khía cạnh khum lõm.


Lớp 10 Vật lý Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
2
0
Gửi Hủy

Câu nào sau đây không đúng lúc nói về hiện tượng kỳ lạ dính ướt và hiện tượng ko dính ướt của hóa học lỏng?

A. Vì chất thủy tinh dính kèm ướt, cần giọt nước nhỏ trên mặt bàn thủy tinh lan rộng thành một hình tất cả dạng bất kì.

B. Vì thủy tinh dính kèm ướt, yêu cầu bề mặt của nước làm việc liền kề thành bình thủy tinh trong tất cả dạng mặt khum lõm.

C. Vì chất thủy tinh không trở nên tdiệt ngân bám ướt, phải giọt tdiệt ngân nhỏ tuổi cùng bề mặt bạn dạng thủy tinh trong vo tròn lại và bị dẹt xuống vì tính năng của trọng tải.

D. Vì chất thủy tinh không biến thành tbỏ ngân dính ướt,buộc phải mặt phẳng của tbỏ ngân nghỉ ngơi gần cạnh thành bình chất liệu thủy tinh tất cả dạng phương diện khum lõm.


Đúng 0
Bình luận (0)

D. Vì thủy tinh trong không bị tdiệt ngân bám ướt,yêu cầu mặt phẳng của tdiệt ngân sinh hoạt tiếp giáp thành bình chất thủy tinh tất cả dạng phương diện khum lõm.


Đúng 1
Bình luận (0)

Hiện tượng bám ướt của hóa học lỏng được áp dụng để:

A. Làm giàu quặng (các loại bẩn quặng) theo phương thức tuyển chọn quặng

B. Dẫn nước từ bỏ nhà máy mang đến các mái ấm gia đình bởi ống nhựa

C. Thnóng dấu mực loang xung quanh giấy bằng giấy thấm

D. Chuyển chất lỏng từ bỏ bình nọ thanh lịch bình cơ bằng ống xi phông


Lớp 10 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Hiện tượng bám ướt có rất nhiều áp dụng trong các số ấy nổi bất độc nhất là vận dụng vào Việc tuyển chọn quặng.

*

Đáp án: A


Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
cheohanoi.vn