Xóa Video Đã Xem Trên Facebook


*
*
*
*
*
*
*
*
đoạn phim bạn đang xem" src="https://cheohanoi.vn/wp-content/uploads/2021/04/cach-tim-lai-video-da-xem-tren-facebook-bang-dien-thoai-buoc-3.jpg" alt="Cách search lại đoạn clip đã xem bằng điện thoại" width="600" height="422" srcset="https://cheohanoi.vn/xoa-video-da-xem-tren-facebook/imager_8_8920_700.jpg" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />Chọn cỗ lọc => video bạn sẽ xem

✤ Các video bạn đã xem trên Facebook được hiện ra theo sản phẩm tự thời hạn từ gần đến xa. Để xóa lịch sử vẻ vang xem một clip bất kỳ, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng mũi tên hướng xuống bên dưới rồi lựa chọn Xóa là xong.